Wormerveer 1 oktober 1924 - 11 december 2004

Gregorius Petrus (Jur) van der Laan, Raadslid voor de KVPplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKatholieke politiek

Politiek op katholieke grondslag. In de Zaanstreek organiseerden katholieken zich politiek vanaf het einde van de 19e eeuw.

De katholieke politiek in de Zaanstreek stond, zeker vóór de Eerste Wereldoorlog, in het teken van emancipatie. De katholieken in de streek vormden een minderheid en behoorden bijna allen tot de groep van de minst welgestelden, met weinig ontwikkeling. In de periode vóór de invoering van het algemeen kiesrecht was er dan ook geen sprake van katholieke …
te Wormerveer en het CDAplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigChristen Democratisch Appel

Al geruime tijd voor 1977 bestond binnen de confessionele partijen in Nederland de wens om tot nauwere samenwerking te komen. Een onderzoek wees in 1965 reeds uit dat de helft van de gemeenten een gezamenlijke verkiezingslijst van de
te Zaanstad, auteur van enige lokaal-historische publicaties. De PTT-beleidsfunctionaris Jur van der Laan kwam in 1966 in de gemeenteraad van Wormerveer; hij was toen al geruime tijd actief als bestuurder van lokale katholieke organisaties.

Na de samenvoeging tot Zaanstad in 1974 werd hij lid van de CDA-fractie; van 1980 tot 1986, het jaar waarin hij de raad verliet, was hij fractievoorzitter. Van der Laan is auteur van 'Enige aantekeningen omtrent de geschiedenis van de dienst der posterijen, telegrafie en telefonie te Zaandam' (Zaandam 1985), 'Geschiedenis van de kerken in de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte te Wormerveer' (Wormerveer 1990), en het artikel Posterijenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPosterijen

Zie: PTT
in deze encyclopedie.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laan2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)