leeghwaterweg

Weg door de Kalverpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalverpolder

Middeleeuwse polder in Zaandam, aan de oostkant van de Zaan en begrensd door Enge Wormer, Wijde Wormer, Braaksloot ('t Kalf) en Poel.

De polder, waarin Haaldersbroek en de na de Tweede Wereldoorlog aangelegde Zaanse Schans zijn gelegen, heet officieel Halerbroek of Kalverpolder. Het ongeveer 200 hectare omvattende gebied is tot de jaren dertig van de 20e eeuw tamelijk geïsoleerd gebleven. Pas toen in 1936 de
, die Zaandijk op de snelweg A7 Zaandam-Purmerend aansluit. De Leeghwaterweg werd in 1935 aangelegd dwars door de Kalverpolder, aansluitend op de nieuwe Julianabrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJulianabrug

Brug over de Zaan, die de Guisweg (Zaandijk) verbindt met de Leeghwaterweg (Zaandam).

De brug, die in 1936 door Prinses Juliana officieel in gebruik is gesteld, diende als voortzetting van het voormalige Guispad in oostelijke richting. Er ontstond hierdoor een verbinding tussen Beverwijk en Heemskerk, via de communicatiewegen naar Assendelft en Westzaan vervolgens naar Zaandijk en door de overbrugging naar het Kalf te Zaandam, en tenslotte door de Wijde Wormer naar Purmerend.
. Via de Leeghwaterweg en de Communicatiewegenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunicatiewegen

Verbindingswegen. ontsluitingswegen tussen de verschillende woonkemen. Tot halverwege de 19e eeuw waren er nauwelijks verharde verbindingswegen. Het verkeer binnen en naar de waterrijke Zaanstreek was voor een groot deel vaarverkeer. De eerste communicatieweg - van Westzaan via Assendelft naar Heemskerk en verder naar Beverwijk ~ was een gevolg van particulier initiatief. De broers
werd landverkeer tussen Purmerend en Beverwijk-Heemskerk mogelijk.

De gemeente Zaandam was één van de belangrijkste voorvechters van de Leeghwaterweg. Na aanleg wilde men de Kalverpolder een industriebestemming geven. Die plannen zijn alleen ten dele zuidelijk van de Leeghwaterweg tot uitvoering gekomen. In 1969 werd de Leeghwaterweg op de autosnelweg A7 Zaandam - Purmerend aangesloten. De Leeghwaterweg ligt voor 2/3 deel in de Kalverpolder en voor 1/3 deel in de Wijde Wormer, en is vernoemd naar Jan Adriaensz Leeghwaterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLeeghwater, Jan Adriaensz.

De Rijp 1574 - Amsterdam 1650 Jan Adriaensz Leeghwater 1574-1650, de gravures uit de tijd tonen hem als een pienter uit de ogen kijkende, vrolijke man met fraaie puntknevel. Jan Adriaensz Leeghwater, schrijver, letterkundige, architect, landmeter, molenmaker, molenmeester, timmerman, uitvinder, ingenieur en befaamd waterbouwkundige die van groot belang is geweest bij de
Aan de Leeghwaterweg is zowel De Zaanse Schans als het Zaans Museum en het St Michael-college gevestigd.Zie ook: Landschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLandschap

Een landschap is het totaalbeeld van aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen, dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt.

In veel publicaties wordt, afhankelijk van de specialisatie van de auteur, slechts een beperkt aantal van deze verschijnselen behandeld, zoals reliëf, begroeiing, bebouwing, enzovoort. De kenmerken van het landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen, daarnaast werden …
3.3.

13 september 144 schoten de Duitsers bij de Julianabrug, ter hoogte van de Zaanse Schans aan de Leeghwaterweg, als represaille voor het laten verdwijnen van Amerikanen afkomstig uit de in nood verkerende bommenwerper Betty Jane, vier mensen dood. De Zaandijkse drogist Gerrit Verdonkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerdonk, Gerrit

Zaandijk 11 augustus 1889 - Zaandam 13 september 1944

Zaandijker drogist Gerrit Verdonk werd op 12 september 1944 aangehouden en op 13 september 1944 bij de Leeghwaterweg doodgeschoten aan de noordkant van de Leegwaterweg buiten Zaandijk, evenals drie todeskandidate, verdachte strijdkrachten, Johan de Barbanson, Herman Groenendijk en Pieter Hartog, uit de gevangenis van Amsterdam. Verdonk verborg een parachute in zijn winkel, afkomstig uit de aangeschoten USAAF Consolidated B-…
, bij wie een parachute in z'n drogisterij werd aangetroffen, Pieter Hartogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHartog, Pieter

Krommenie 22 oktober 1919 - Zaandam 13 september 1944

Pieter Hartog, timmerman en verzetsman, woont aan de Wilgenkade in Wormerveer, maakt deel uit van een verzetsgroep en heeft contacten met onder meer Jaap Boot uit Wormerveer. Twee Amsterdammers, Herman Groenendijk en Jan de Barbanson zijn september 1944 ondergedoken in Wormerveer. Met name Groenendijk beschikt over belangrijke informatie. Hij krijgt de berichten van zijn verloofde, die in een Amsterdams politiebureau telexber…
uit Wormerveer en de Amsterdamse KP-ers Jan de Barbanson en Herman Groenendijk. Op de plaats van de executie is een monument ingericht.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/leeghwaterweg.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)