Stoomoliefabriek De Liefde, in 1852 in Wormer gebouwd als eerste stoomgedreven fabriek van plantaardige olie in de Zaanstreek. De fabriek kwam in de plaats van de in 1851 gesloopte gelijknamige molen De Liefdeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

Oliemolen te Wormer, bijgenaamd De Vetpot. De windbrief werd gegeven in april 1695. Hij werd in juli 1704 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan de Wormerringdijk, binnendijks, werd gesloopt in 1851 en vervangen door een gelijknamige stoom-olieslagerij.
, die ook De Vetpot werd genoemd. De Liefde stond aan de Zaan tegenover het noordelijk deel van de Wormerveerse Zaanweg . Elders in de encyclopedie wordt gesproken over de relatief late verstomingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStoomkracht

Aandrijfmiddel van machines; in de Zaanstreek stapten de industrieën in de tweede helft van de 19e eeuw massaal op stoomkracht over. Het ontstaan van stoomfabrieken in de Zaanstreek. Door de eeuwen heen heeft de mens geprobeerd om de spierkracht, nodig bij het in beweging krijgen van werktuigen, door andere krachten te vervangen. De meest voor de hand liggende manier was het gebruiken van dierkracht in de vorm van
van de Zaanse industrie. De Liefde is daarvan een voorbeeld.

In 1858 werkten nog slechts drie Zaanse fabrieken met stoomkracht, waaronder De Liefde als enige oliefabriek, tegenover meer dan 300 windmolens. De productiecapaciteit van de vol-continu werkende Liefde was echter vele malen groter dan die van zelfs de grootste windoliemolen. In 1870 werkten er meer dan 30 mensen bij De Liefde; toen de fabriek daarna was uitgebreid op het belendende erf van molen De Visserplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De

Oliemolen in Wormer.

De Windbrief werd gegeven in april 1694, maar de molen was al ouder. De molen stond aan de Wormerringdijk, binnendijks, ongeveer tegenover de Marktstraat in Wormerveer. Hij werd in 1878 vervangen door een stoom-olieslagerij, die slechts drie weken in bedrijf was en toen door brand werd verwoest.
was hij enige tijd de grootste machinale olieslagerij van het Europese continent.

Dat De Liefde niettemin in de jaren '40 is verdwenen heeft verschillende oorzaken. Er waren andere, meer moderne en meer profijtelijke technieken ontwikkeld (persen, wringen, op den duur ook extraheren), die de klassieke olieslagerij verdrongen. Belangrijker is echter dat de familie Prinsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrins ondernemersgeslacht

Ondernemersgeslacht te Wormerveer in de 18e en 19e eeuw.

Simon Jansz Prins (1738-1814), gehuwd met Trijntje Cornelis Makkes (1740-1823), was afkomstig uit De Rijp en vestigde zich in 1779 in de Dubbele Buurt te Wormerveer als bakker. Zijn jongste zoon Jan Simonsz Prins (1775-1837), gehuwd met Lobbrecht (Lopje) Pauw nam in 1802 de bakkerij van zijn vader over. De oudste zoon
die de fabriek had opgericht, geen nazaten had. Daardoor kwamen de belangen in nv Prins Oliefabrieken direct na 1922 in handen van de familie Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan

Ondernemersgeslacht, met grote economische en maatschappelijke invloed in Wormerveer in de 18e, vooral de 19e, en het begin van de 20e eeuw. De familie Laan behoort niet tot de oudste Zaanse families, die vanaf de 17e eeuw deelnamen aan het industriële leven. Het is een oorspronkelijk agrarisch geslacht, dat nog altijd in Waterland en West-Friesland is vertegenwoordigd.
. Jan Adriaan Laan (1881-1941) concentreerde de olie-industrie van zijn familietak in de moderne nv Oliefabriek De Toekomst te Wormerveer. De Liefde ging onder andere leiding voort, kreeg in de crisis (1929 en de jaren '30) vele klappen en staakte de productie in 1941.

Externe link

Stoomoliefabriek De Liefde op de website van De Wormerlander

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/liefde9.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)