prins_ondernemersgeslacht

Ondernemersgeslacht te Wormerveer in de 18e en 19e eeuw.
Simon Jansz Prins (1738-1814), gehuwd met Trijntje Cornelis Makkes (1740-1823), was afkomstig uit De Rijp en vestigde zich in 1779 in de Dubbele Buurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDubbele Buurt

Bijzondere bebouwingswijze van de dijk langs de Zaan, voor komend te Koog en Wormerveer. Dubbele buurten worden gekarakteriseerd door een grote hoeveelheid huizen dicht bij elkaar. De twee Zaanse dubbele buurten hebben hun oorspronkelijke aanzicht verloren, maar de naam Dubbele Buurt bleef gehandhaafd. Ze ontstonden doordat men bij dreigende dijkdoorbraak langs de oorspronkelijke dijk een tweede waterkering aanlegde. Zo ontstonden twee dijken naast elkaar die beide bebouwd werden.
te Wormerveer als bakker. Zijn jongste zoon Jan Simonsz Prins (1775-1837), gehuwd met Lobbrecht (Lopje) Pauw nam in 1802 de bakkerij van zijn vader over. De oudste zoon Cornelis Simonsz Prinsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrins, Cornelis Simonsz.

(Wormerveer, 4 september 1771 - 11 september 1843)

Cornelis Prins was van oorsprong graankoper, stijfselmaker en kaaskoper. In 1811 werd hij tijdens de Franse tijd maire van Wormerveer tot 1813 en burgemeester van Wormerveer van 1814 tot zijn dood in 1843.
(1771-1843) had door zijn huwelijk met Trijntje Oot (1775-1852) heel andere mogelijkheden. Trijntjes vader Jan Oot was getrouwd met Antje Vasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVas, Geslacht

Oud en bijzonder vermogend Wormerveers geslacht, in de 19e eeuw in mannelijke lijn uitgestorven.

In 1588 kwam al een Claes Vasterszoon in het maatboek voor. De voornaam Vastert, waaruit de geslachtsnaam is gevormd, kwam buiten de Zaanstreek niet voor. Voor de Wormerveerse geschiedenis zijn van belang Vastert Claesz (1583-1665), die in de eerste helft van de 17e eeuw als houtkoper en timmerman een belangrijk aandeel had in de uitbreiding van zijn dorp en de financiering daarvan, a…
die als enig kind van Pieter Vas en grootvader Pieter Lelij een fortuin erfde. Cornelis ging in zaken als graankoper, stijfselmaker en kaaskoper. Hij werd een zeer aanzienlijk burger, was in 1811-1813 maire en van 1814 tot zijn dood burgemeester van Wormerveer. Zijn zaken werden over zijn zoons verdeeld.

Zijn jongste zoon, Cornelis Prins Cz (1816-1862), gehuwd met Neeltje Jans Zwartsluys, werd stijfselmaker. Zijn fabriek werd na zijn dood overgenomen door Jacob Duyvis uit Koog. De een na jongste zoon Pieter Prins Czplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrins, Pieter

Wormerveer, 20 november 1812 - Wormerveer, 13 september 1865

Pieter Prins, kaashandelaar in Wormerveer, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, in 1864 en 1865 burgemeester van Wormerveer. Geboren als zoon van
(1812-1865), gehuwd met Eva Alberti (1813-1883) werd kaaskoper ter firma P. Prins & Co. Hij nam als luitenant deel aan de Tiendaagse Veldtocht en werd daar benoemd tot ridder in de Militaire Willemsorde. Zijn portret is te zien in het Noorderhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoorderhuis, het

Voormalig koopmanshuis te Zaandijk ('om de noord), thans in de Zaanse Schans. Zie bij koopmanshuis De Mol. Anno 1961, nr50 actualiseren
op de Zaanse Schansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Schans

Sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw ontwikkeld buurtje met woningen en andere gebouwen, vrij toegankelijk en ontworpen om de ooit in de Zaanstreek ontstane bouwstijl en -trant voor de toekomst te behouden. De Zaanse Schans ontwikkelde zich aanvankelijk onbedoeld tot mondiaal bekende toeristische bestemming met jaarlijks bijna twee miljoen bezoekers in 2016. Het buurtje verrees in een hoek van de Kalverpolder, begrensd door Kalverringdijk en Leeghwaterweg. Het terrein heeft een …
. De zoon Jan Prins Cz (1798-1822), gehuwd met Grietje van Gelder (1798-1855), is zeer jong gestorven. Grietje hertrouwde met Dirk Donker, notaris te Zaandijk. De oudste zoon Simon Cz Prins (1796-1871), gehuwd met Eva Stuurman (1795-1853), uit Blokzijl, werd koopman en olieslager, toen hij de oliemolens De Nachtegaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNachtegaal, de

Oliemolen te Wormerveer. De eerste vermelding dateert uit januari 1660. Hij werd in 1852 afgebroken van zijn standplaats aan de naar hem vernoemde Nachtegaalsloot, ten westen van de tegenwoordige spoorlijn en vervoerd naar Joure, waar hij werd herbouwd.
en De Liefdeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

Oliemolen te Wormer, bijgenaamd De Vetpot. De windbrief werd gegeven in april 1695. Hij werd in juli 1704 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan de Wormerringdijk, binnendijks, werd gesloopt in 1851 en vervangen door een gelijknamige stoom-olieslagerij.
aan de Veerdijk te Wormer overnam van Vasterd Vas. Hij had hiermee zeer veel succes en bouwde in 1852, als eerste aan de Zaan op de plaats van de gesloopte molens, een stoomoliefabriek: De Liefdeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, Stoomoliefabriek De

Stoomoliefabriek De Liefde, in 1852 in Wormer gebouwd als eerste stoomgedreven fabriek van plantaardige olie in de Zaanstreek. De fabriek kwam in de plaats van de in 1851 gesloopte gelijknamige molen De Liefde, die ook De Vetpot werd genoemd. De Liefde stond aan de Zaan tegenover het noordelijk deel van de Wormerveerse Zaanweg . Elders in de encyclopedie wordt gesproken over de relatief
.

Zijn twee oudste zoons, Adrianus Prins (1821-1902), gehuwd met Grietje Poel (1845-1909), en Jan Prins (1830-1896), gehuwd met Agathe Imina Kaars Sijpesteijn (1830-1892), gingen aanvankelijk samen met de oliefabriek door ter firma Gebr. Prins. Later trok Adrianus zich terug en vestigde zich als koopman te Amsterdam en Zaandam. Jan Prins pakte de zaken flink aan. De molen De Visser werd gekocht en gesloopt om de oliefabriek uit te breiden. En zo werd De Liefde de grootste oliefabriek op het vaste land. In 1899 kwamen HHMM Emma en Wilhelmina op bezoek. Herhaaldelijk door brand geteisterd werd de fabriek steeds weer opgebouwd.

Jan's enige zoon, Willem Jan Prins (1856-1922), ongehuwd, volgde zijn vader op, daar ook zijn oom Adriaan geen zoons had. Hij zette de firma in 1913 om in de nv Prins Oliefabrieken. Toen Willem was overleden werd de naam Prins weggelaten en heette het bedrijf nv Olie-industrie, eerst beheerd door een raad van bestuur bestaande uit vier employé's, maar al snel door een neef Jan Adriaan Laan (1881-1941), zoon van Willems oudste zuster Cornelia Eva Prins (1852-1916) en Jan Adriaan Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan

Ondernemersgeslacht, met grote economische en maatschappelijke invloed in Wormerveer in de 18e, vooral de 19e, en het begin van de 20e eeuw. De familie Laan behoort niet tot de oudste Zaanse families, die vanaf de 17e eeuw deelnamen aan het industriële leven. Het is een oorspronkelijk agrarisch geslacht, dat nog altijd in Waterland en West-Friesland is vertegenwoordigd.
(1848-1918), als gedelegeerd bestuurslid en daarnaast als opvolger van zijn vader belast met de leiding van Bloemendaal & Laan en NV Oliefabrieken De Toekomst.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/prins_ondernemersgeslacht.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/28 11:39
  • door jan