lintbebouwing

De oorspronkelijke karakteristieke bebouwingswijze van de Zaanstreek, waarbij alle woningen en bedrijfsgebouwen langs een rechte weg (dijk) staan. In de dorpen Assendelft. Westzaan, Krommeniedijk, Jisp en Wormer is de lintbebouwing nog steeds aanwezig. In groter verband kan ook een deel van de bebouwing van Zaanstad, namelijk de lijn Zaandam-Koog-Zaandijk-Wormerveer-Krommenie, als lintbebouwing worden aangemerkt. Lint- of weg-streekdorpen zijn van oorsprong agrarische dorpen. De wijze van naast elkaar, veelal aan de overzijde van de wegsloot, bouwen werd tijdens de late middeleeuwen (en daarna) overal in Nederland toegepast. Zolang er ruimte voor was werd uitsluitend aan de hoofdweg gebouwd. De bebouwing van de Zaanoevers werd versterkt doorgezet toen er vele molens en scheepswerven langs de Zaan werden geplaatst. Daardoor raakte de dijk vol en werd het in Oost- en Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Krommenie noodzakelijk paden haaks op de hoofdweg aan te leggen (zie: “Padgemeenschappenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend. Padregleme…
). Nieuwe wijken doorbraken de traditionele bebouwingswijze van de Zaanstreek definitief. Zie voorts: Landschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLandschap

Een landschap is het totaalbeeld van aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen, dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt.

In veel publicaties wordt, afhankelijk van de specialisatie van de auteur, slechts een beperkt aantal van deze verschijnselen behandeld, zoals reliëf, begroeiing, bebouwing, enzovoort. De kenmerken van het landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen, daarnaast werden …
2.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lintbebouwing.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)