lintbebouwing

De oorspronkelijke karakteristieke bebouwingswijze van de Zaanstreek, waarbij alle woningen en bedrijfsgebouwen langs een rechte weg (dijk) staan. In de dorpen Assendelft. Westzaan, Krommeniedijk, Jisp en Wormer is de lintbebouwing nog steeds aanwezig. In groter verband kan ook een deel van de bebouwing van Zaanstad, namelijk de lijn Zaandam-Koog-Zaandijk-Wormerveer-Krommenie, als lintbebouwing worden aangemerkt. Lint- of weg-streekdorpen zijn van oorsprong agrarische dorpen. De wijze van naast elkaar, veelal aan de overzijde van de wegsloot, bouwen werd tijdens de late middeleeuwen (en daarna) overal in Nederland toegepast. Zolang er ruimte voor was werd uitsluitend aan de hoofdweg gebouwd. De bebouwing van de Zaanoevers werd versterkt doorgezet toen er vele molens en scheepswerven langs de Zaan werden geplaatst. Daardoor raakte de dijk vol en werd het in Oost- en Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Krommenie noodzakelijk paden haaks op de hoofdweg aan te leggen (zie: “Padgemeenschappen). Nieuwe wijken doorbraken de traditionele bebouwingswijze van de Zaanstreek definitief. Zie voorts: Landschap 2.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lintbebouwing.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)