lycurgus

Atletiekvereniging in Assendelft gemeente Zaanstad.

Verenigings-vignet sinds 2012

AV Lycurgus werd opgericht in 1938; de eerste leden waren voornamelijk afkomstig van de gymnastiekvereniging Lycurgus Hygiëa (zie: Gymnastiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGymnastiek

Eerste in de Zaanstreek in georganiseerd verband beoefende sport. Lange tijd ook de meest beoefende sport, later in omvang voorbijgestreefd door voetbal en tennis. In 1989 waren bij de Zaanse gymnastiekverenigingen een kleine 5000 personen als lid aangesloten.
). Sportief behaalde de vereniging of leden van de vereniging verscheidene successen.
Begonnen op het blikfabriekterrein in Krommenie, werd al snel verhuisd naar het terrein van de Linoleum Sport Vereniging (LSV) in Assendelft. Dit terrein moest in 1942 verlaten worden en werd er weer teruggekeerd naar Krommenie en wel op het voetbalveld van KVV dat toentertijd achter de begraafplaats van het Blok lag.

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog was dit terrein ongeschikt voor atletiekbeoefening en werd oefengelegenheid gezocht bij voetbalvereniging WFC in Wormerveer, maar voordat dat mogelijk was moest eerst nog een maand getraind worden op de velden van voetbalvereniging QSC in Wormerveer.

In juni 1945 begon, als Krommenieeër vereniging verdreven uit Krommenie, een lange periode van inwoning bij voetbalvereniging WFC in Wormerveer, waarbij de opvang en medewerking voortreffelijk was. Deze inwoning heeft geduurd tot 1961. Tussen 1961 en 1963 werd nog even verhuisd naar de naast WFC gelegen terreinen van VV Blauw Wit, maar tijdens de opening van deze terreinen was al bekend, dat ook deze weer snel zouden moeten verdwijnen voor de uitbreiding van de Provincialeweg.

In het jaar 1963, waarin het 25 jarig jubileum werd gevierd, besloot de gemeente Krommenie tot de aanleg van het Provily Sportpark in Krommenie, waar een ronde 400 meter grasbaan en een 120 meter sintelbaan voor de sprint en horden werd aangelegd. In 1966 werden deze banen in gebruik genomen, overigens zonder kleed- en kantineaccommodatie. Er werd tot 1968 gebruik gemaakt van een bouwkeet die beschikbaar was gesteld door de Fa. Hondema uit Krommenie, waarna in 1969 een echte kleed- en kantineaccommodatie werden gerealiseerd.

In 1969 bleek de grasbaan verre van ideaal voor het houden van wedstrijden omdat de betere atleten een sintelbaan verkozen boven de grasbaan. In april 1974 werd eindelijk begonnen met de aanleg van de nieuwe sintelbaan en werd deze op 25 augustus 1974 officieel in gebruik genomen. In het najaar van 1978 bleek duidelijk dat deze sintelbaan ook niet ideaal was. In winterperiode 1978/1979 was de baan en het omliggende terrein na regenval geheel onbruikbaar.

In 1982 werden besprekingen gevoerd om te komen tot een nieuwe kunststofbaan. Deze baan werd in oktober 1983 in gebruik genomen voor de onderlinge wedstrijden en was er in april 1984 de opening van de gehele accommodatie.

In het jaar 1988 werd het 50 jarig jubileum gevierd met o.a. de uitgave van een prachtige jubileumuitgave met de titel “1938-1988 atletiekvereniging Lycurgus 50 jaar

Verhuizen naar Assendelft

In 2010 kwam wethouder van sport Jeroen Olthof van de gemeente Zaanstad met het voorstel tot een verhuizing van atletiekvereniging Lycurgus, honk- en softbalvereniging Cromtigers en korfbalvereniging Furore van Krommenie naar een sportpark in Assendelft. Reeds jaren daarvoor hadden al verschillende wethouders over verhuizing en uitbreidingsmogelijkheden op een andere locatie plannen gemaakt om zodoende in Krommenie ruimte vrij te maken voor woningbouw, maar deze plannen strandden allemaal. Nog in het zelfde jaar 2010 wordt het besluit genomen te komen tot een nieuw aan te leggen sportpark in Assendelft met de naam “De Omzoom”.

In het jaar 2013 bestond de vereniging 75 jaar en werd wederom een prachtige jubileumuitgave met de titel 'AV Lycurgus 75 jaar volop in beweging'.

In november 2014 'sneuvelen' de eerste stukken grasland uit het veenweidegebied voor de aanleg van het sportpark, dat zou komen te liggen ten zuidwesten van Saendelft, in het gebied tussen de Kaaik en de Noorderweg in Assendelft.

Op 3 september 2016 werd sportpark De Omzoom officieel met veel enthousiasme vanuit de verschillende verenigingen geopend door wethouder Jeroen Olthof en de drie voorzitters van de verenigingen. Film officiële opening Sportpark "De Omzoom"

Op 1 oktober 2016 werd de baan op het Provily sportpark in Krommenie verlaten en de compleet nieuwe accommodatie van AV Lycurgus in Assendelft in gebruik genomen. Film officiële opening gehele accommodatie A.V. Lycurgus.

In 1990 telde de vereniging nog 650 leden, in 2016 was de vereniging gegroeid tot meer dan 1000 leden.

Zie voorts: Atletiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAtletiek

Lycurgus, AV

Atletiek

Sport, in de Zaanstreek door naar schatting 2000 personen (waarvan 800 in verenigingsverband) beoefend. Atletiek wordt wel aangeduid als 'de moeder van de sporten'. Door de grote aandacht voor lopen, springen en werpen legt de atletiek de nadruk op de grondvormen van bewegen, die in bijna alle andere sporten bestaan.
.

Literatuur: * jubileumuitgaven “1938-1988 atletiekvereniging Lycurgus 50 jaar”

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lycurgus.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/26 09:12
  • door zaanlander