Voormalige drukkerij in Wormerveer met verschillende dochterondernemingen. In 1983 opgeheven wegens faillissement.

Drukkerij Meijer behoorde in de jaren zestig en zeventig tot de meest gerenommeerde grafische bedrijven van ons land. De onderneming stond bekend om de hoge kwaliteit van de geleverde drukwerken, werkte met bekende ontwerpers zoals Dick Elffers en Mart Kempers en beschikte over een uitgebreid en hoogwaardig machinepark en bijzonder vakbekwaam en gemotiveerd personeel. De producten, zoals boeken en luxe jaarverslagen werden herhaaldelijk, ook internationaal, bekroond.

Samen met de dochterondernemingen Meijer Pers, uitgeverij van sponsered editions, Interset, een modern zetterijbedrijf met een meerderheidsbelang in een Engelse computerfirma, verzendhuis ARK, Ideeboek, Meijermix, Meijersprint sneldrukkerij en GZ Zeefdruk had het Wormerveerse bedrijf meer dan 200 personen in dienst.

Het faillissement kwam, niet alleen voor het personeel maar voor de hele grafische wereld, als een donderslag bij heldere hemel. Hoewel in 1982 al een reorganisatie met ontslag voor 40 werknemers was aangekondigd.

De basis voor drukkerij Meijer werd in 1890 gelegd door Gerrit Meijer, die aan de Wandelweg een boekhandel oprichtte waar ook klein handels- en familiedrukwerk kon worden besteld. Dit gaf hem aanleiding samen met een zwager, IJsbrand Heijn, een eigen drukkerij te beginnen in 1896.

In de Eerste Wereldoorlog had dit bedrijf al een flinke omvang. Zijn zoon, Dirk Meijer Gz, zorgde voor snelle expansie, doordat hij het accent legde op de vervaardiging van kwaliteitsdrukwerk. In de Zaanstreek kreeg de drukkerij na de Tweede Wereldoorlog bekendheid door tot dan toe ongekend fraai uitgevoerde historische uitgaven en door tijdschriften als De Zaendeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaende, De

Maandblad, gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, verschenen in zes jaargangen, van 1946 tot en met 1951. Het tijdschrift werd fraai uitgegeven door Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij in Wormerveer en stond aanvankelijk onder redactie van mr. Johan Willem Groesbeek, Gerrit Jan Honig, Frans Mars,
en De Speelwagenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpeelwagen, de

Van 1946 t/m 1955 (laargangen) verschenen “Populair maandblad. gewijd aan de historische schoonheid. folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier`. Het tijdschrift. uitgegeven door Meijers Boek- en Handelsdrukkerij te Wormerveer. stond onder redactie van Th. P.H. Wortel en G. Kühne. Het bevatte voor namelijk bijdragen over West-Friesland. incidenteel ook over de Zaanstreek en geeft nog steeds een goed inzicht van vooral de folkloristische bijzonderheden van NoordHolland b…
.

Dirk Meijer Gz. wist opdrachten te verwerven van toonaangevende uitgeverijen, zoals Elsevier om drukorders voor de Winkler Prins en andere encyclopedieën. In 1953 verrees aan de Wandelweg een fraai bedrijfspand dat in 1962, na de verhuizing van de technische afdelingen naar het industrieterrein in Wormerveer, plaats bood aan het opgerichte Internationaal Zetcentrum en in de jaren tachtig is gesloopt om te worden vervangen door een flatgebouw, complex De Zetter. In 1955 overleed Dirk Meijer, de directie werd daarna gevoerd door D. Boon Cz. en J. Blaauboer.

Onder hun leiding vond de omschakeling van hoogdruk naar offsetdruk plaats, volgde de genoemde bedrijfsverhuizing, kregen de dochterondernemingen gestalte en groeide het bedrijf verder uit. Waarschijnlijk door te snelle expansie, het falen van twee Brusselse vestigingen en mede door te omvangrijke financiering met vreemd kapitaal, onder andere met behulp van leasing, kwam Meijer Wormerveer nv in zodanige moeilijkheden, dat een faillissement van het gezaghebbende bedrijf met daarbij ontslag van het gehele personeel onvermijdelijk bleek.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/meijer_wormerveer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)