Bundeling van grafische bedrijven in Wormerveer, bestaande uit 12 werkmaatschappijen en twee participaties. De onderneming werd op l mei 1924 opgericht in Wormerveer als de N.V. Elektrische Handels- en Kunstdrukkerij en Labelindustrie Mercurius v/h C. Blank. Oprichters waren C. Blank, C. Woudt, D. Woudt en enkele familieleden.

In feite was de N.V. een voortzetting van de firma C. Blank. Het bedrijf was achtereenvolgens gevestigd in twee panden aan de Zaanweg, maar in 1928 werd in de Dubbele Buurt het uitgebrande pand van de daar gevestigde bioscoop aangekocht. De drukkerij is daarin nog steeds gevestigd. In 1933 verliet C. Blank de onderneming en begon zelf een drukkerij. De directie werd tot 1959 gevoerd door C. Woudt en vanaf 1959 door C. Woudt jr en D.J. Woudt.

De oorlogsjaren kwam Mercurius redelijk door, daarna begon een periode van uitbouw. Specialiteiten waren etiketten, reliëfdruk en drukwerk voor de bloembollen- en zaadhandel. Ook verwierf het bedrijf een reputatie als drukker van kunstreproducties en werd de speciale afdeling voor millimeter- en diagrampapieren sterk uitgebreid. Aan de Dubbele Buurt werden verscheidene uitbreidingen gerealiseerd, de laatste in 1969.

In 1971 werd de dochtermaatschappij Meetpapier bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMeetpapier bv

Handelsonderneming in Wormer, in november 1970 in Wormerveer opgericht door bv Kunstdrukkerij Mercurius te Wormerveer en deel uitmakend van de Mercurius Groep Wormerveer bv.

Belangrijkste handelsproducten zijn in 1991 diagramschijven, -stroken en -rollen voor elk zelfregistrerend instrument, alsmede vouwboekjes daarvoor. Verder de daarbij behorende registreerpennen, inktmaterialen, toebehoren voor computers en printers zoals diskettes, magneetbanden, magneetcassettes, printerpapi…
bv opgericht en in 1972 Inmerc bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigInmerc bv

Bureau voor projectontwikkeling van boeken en andere, voornamelijk grafische producties, gevestigd te Wormer. Onderdeel van de Mercurius-groep te Wormerveer. Inmerc werd in 1972 opgericht door de toenmalige directie van BV Kunstdrukkerij Mercurius-Wormerveer, in samenwerking met
bv. uitgevers en ontwikkelaars van speciale grafische projecten. In 1978 werd de kalenderuitgeverij Kolff van Olphen bv te Amsterdam overgenomen, waarin de kalenderactiviteiten van Mercurius werden ondergebracht. Deze onderneming wijzigde de naam in Mercurius Kolff bv en na de overname van Uitgeverij Van Keulen bv in 's Gravenhage in 1980 in Mercurius van Keulen bv.

Kalenders

Met Meetpapier en Inmerc gevestigd in Wormer, nam het bedrijf in 1991 een vooraanstaande positie in als uitgever van kalenders en agenda's en handelaar in relatiegeschenken. In 1981 namen de broers drs. C.A. Woudt en ir. R. Woudt via een management buy-out alle aandelen over van een grote groep familieaandeelhouders en enkele particulieren. Door de holding Mercurius Groep Wormerveer bv (opgericht in 1982 en sinds 1987 gevestigd in het statige kantoorpand Dubbele Buurt 10) werden in 1984 de drukwerkactiviteiten van bv Kunstdrukkerij Mercurius Wormerveer voor en ten behoeve van de groene sector ondergebracht bij Fleurmerc bv.

Op deze markt is Mercurius ook actief in Engeland via Mercurius UK Ltd (1981) en in het toenmalige West-Duitsland via Fleurmerc GmbH (1989). Sinds 1976 werd via een participatie deelgenomen in de vaktijdschriften-uitgeverij waarin een aantal tijdschriften voor de grafische industrie wordt uitgegeven. In 1989 werd het belang in deze uitgeverij Compress bv. gevestigd in Leiden uitgebreid tot 100 Wc. In datzelfde jaar werden de andere tijdschrift-activiteiten afgestoten.

Mede als versterking van de activiteit van Mercurius van Keulen bv werden in 1988 de gespecialiseerde relatiegeschenkenhandel World Present bv te Heythuysen (L) en in 1990 de kalenderuitgever Schipper Printer Publishers bv te Laren (NH) overgenomen. De activiteiten van de in 1987 begonnen gelegenheidskaarten-uitgever Mercard bv werden begin 1990 versterkt door een participatie in een gelijksoortige Franse en Spaanse uitgeverij.

Mercard bv en Meetpapier bv vestigden zich eind 1990 in een nieuw bedrijfspand aan de Bruynvisweg te Wormer. Mercurius Groep Wormerveer bv had in 1990 een omzet van ruim 85 miljoen euro. Ongeveer tien procent van de totale omzet wordt geëxporteerd. Bij de onderneming werkten in 1991 280 personen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/mercurius3.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)