Nijkerk 19 februari 1894 - Zaandam 22 mei 1968

Jacobus Johannes Meulenkamp 1894-1968

Jacobus Johannes Meulenkamp, raadslid en wethouder van Zaandam. Meulenkamp maakte bijna een kwart eeuw deel uit van de Zaandamse gemeenteraad. Op 5 september 1939 nam hij daarin zitting namens de RKSP. Na een onderbreking tijdens de bezettingsjaren kwam hij in 1946 terug in de raad.

In 1949 werd hij wethouder, wat hij tot 1964 zou blijven. Hij werd gekarakteriseerd als sociaal sterk bewogen en vervulde en groot aantal bestuurlijke functies. Zo was hij bestuurder van

 • de Arbeiderssportbond
 • het rooms-katholieke bejaardenhuis Saenden,
 • de Rooms-Katholieke Stichting Jeugd- en Gezinszorg,
 • de Rooms-Katholieke woningbouwvereniging Leo XII,
 • de Federatie Sociale Werkplaatsen,
 • het NKV,
 • de Rooms-Katholieke bakkersbond St. Joris,
 • de Sint Bonifatiusparochie.
 • de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Katholieke Bond van Arbeid(st)ers in Voedings en genotmiddelenbedrijven St. Joris als voorzitter
 • de plaatselijke Vak Unie voor het bakkersbedrijf, bestaande uit vertegenwoordigers van de moderne, Rooms-Katholieke en Christelijke bakkersgezellen bonden.

Ook was hij regent van het St. Jan-ziekenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJohannes Ziekenhuis

Sinds 1969 de naam van het voormalige, oorspronkelijk roomskatholieke, ziekenhuis Sint Jan. De Sint Jan ontstond officieus al in 1925 uit een combinatie van roomskatholieke wijk- en ziekenverpleging, uitgeoefend door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph uit Heerlen in een pand aan de Oostzijde te Zaandam. In 1925 werden daar twintig zieken opgenomen met 1173 ligdagen, terwijl de zusters 5000 huisbezoeken (prijs: 10 cent per bezoek) aflegden. In 1927 werd besloten een nieu…
. Voor zijn vele werk op maatschappelijk terrein ontving hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Meulenkamp werd in 1958 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, terwijl de gemeente Zaandam hem tot ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
benoemde.

Juli 1958 werd een schriftelijke klacht gedeponeerd over het feit dat de rooms-katholieke wethouder aanwezig was op een receptie, die de Russische ambassadeur in Wassenaar hield. De aanwezigheid van het Zaandamse gemeentebestuur op deze receptie hield verband met het bezoek van de Russische luchtvaartdelegatie aan het Czaar Peterhuisje. De leden van de Zaandamse KVP verweten Meulenkamp dat hij in de Russische ambassade aanwezig was, enige uren nadat de Hongaren Imre Nagy en Pál Maléter om het leven waren gebracht.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/meulenkamp.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
 • (Externe bewerking)