Zaandam 27 januari 1899 - Zaandam 11 mei 1985

Pieter Adriaan (Piet) van Mever, dirigent en componist, Zaandammer van geboorte, studeerde reeds op negenjarige leeftijd viool. Hij werd opgeleid voor onderwijzer, maar zijn liefde voor de muziek kreeg steeds meer de overhand en spoedig na het behalen van de hoofdacte zegde hij het onderwijs vaarwel. Hij studeerde viool bij Louis Zimmermann, concertmeester van het Concertgebouworkest. Naar vrijwel alle gebieden van de toonkunst ging zijn belangstelling uit.

Reeds op 20-jarige leeftijd trad Piet van Mever als orkestdirigent op. Hij was toen onderwijzer én directeur van de nutszangschool. Veel leerde hij als dirigent bij het zangkoor van de Lutherse kerk te Zaandam. Voor het eerst in Nederland werden diensten gehouden in liturgisch verband met de passies. Zijn taak was om zang aan te laten sluiten bij de preek waarop hij de muziek op bijbelteksten afstemde. De diensten hadden groot succes.

Salzburg

In datzelfde jaar behaalde Van Mever het zangdiploma van de K.N.T.V. Hij zette zijn vioolstudies voort en studeerde theorie en compositielessen bij Cornelis Dopper. In Salzburg volgde hij een cursus voor moderne compositie onder leiding van Paul Pisk en instrumentatie en orkest directie studeerde hij bij Eduard Flipse.

Van Mever was onder andere dirigent van de Koninklijke Harmonie Excelsior in Wormerveer (1922-1941), het Zaans Bachkoor en de gemengde zangvereniging Door Eendragt Bloeiende uit Koog waarmee hij ook verschillende oratoria uitvoerde. Van 1930-1941 leidde hij het symfonie-orkest De Zaanse orkestvereniging en het Zaans Kamerorkest, waarmee in de Zaanstreek vele concerten werden gegeven en waaraan werd meegewerkt door Zaanse en nationaal bekende solisten. Voorts was hij dirigent van het Stedelijk Orkest te Purmerend, Crescendo te Bussum en van Albert Heyn's Fanfarecorps te Zaandam.

Tweede dirigent RPO

Van 1942 tot 1949 werd hij, naast Eduard Flipse, benoemd tot tweede dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Van Mever ontmoette Flipse op een concours. Flipse kwam Van Mever, nadat zijn corps had gespeeld, langs om hem te feliciteren. Hij bleek een bewonderaar van moderne composities. Het corps kwam met twee eerste prijzen en het hoogste aantal punten van het concours. Van die tijd af dateert de vriendschap met Flipse; hij heeft er niet voor gesolliciteerd als dirigent bij de Rotterdamse Philharmonie, maar werd er voor gevraagd.“

Van Mever bleef werkzaam als pedagoog en dirigent van amateurorkesten. Voor de muziekuitgeverij Lispet in Hilversum stelde hij een schriftelijke dirigentencursus samen. Deze cursus werd aangevuld met mondelinge contactdagen. Van 1949 tot 1979 was hij voorzitter van de Bond van Orkestdirigenten (BvO). Van 1958 tot 1968 doceerde hij Harmonie/Fanfare/Brassband, HaFaBra-directie aan het Conservatorium in Utrecht.

Kinderoperettes

Ook als componist maakte Piet van Mever naam. En ook hiermee begon hij jong. Hij schreef muziek voor het Lutherse koor en componeerde vele kinderliederen voor de zangschool in Zaandam. Bekend werden zijn kinderoperettes met orkestbegeleiding waaronder Het Ezelsvel dat een groot succes werd en vaak werd opgevoerd. Hij schreef werken voor harmonieën, fanfare en zijn Holland-ouverture en een suite voor fanfare-orkest werden na een radioprijsvraag van de Nederlandse Omroep bekroond. Mever schreef grotere en kleinere werken voor symphonie- en kamerorkest, waaronder strijkkwartetten en vioolsonates.

Naast composities schreef hij een Leerboek der Instrumentatie voor Harmonie- en Fanfare-orkest en een Beknopte Geschiedenis van het Blaasorkest. Van Mever was voorts een veelgevraagd jurylid. In 1974 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook was hij houder van de erepenning van de Koninklijke Federatie van muziekverenigingen.

Piet van Mever is de tweelingbroer van zanger en beeldend kunstenaar Arie van Mever en de zoon van Pieter van Mever.

  • mever2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/29 21:24
  • door zaanlander