Zaandam 27 januari 1899 - Zaandam 11 mei 1985

Pieter Adriaan (Piet) van Mever, dirigent en componist, Zaandammer van geboorte, studeerde reeds op negenjarige leeftijd viool. Hij werd opgeleid voor onderwijzer, maar zijn liefde voor de muziek kreeg steeds meer de overhand en spoedig na het behalen van de hoofdacte zegde hij het onderwijs vaarwel. Hij studeerde viool bij Louis Zimmermann, concertmeester van het Concertgebouworkest. Naar vrijwel alle gebieden van de toonkunst ging zijn belangstelling uit.

Reeds op 20-jarige leeftijd trad Piet van Mever als orkestdirigent op. Hij was toen onderwijzer én directeur van de nutszangschool. Veel leerde hij als dirigent bij het zangkoor van de Lutherse kerk te Zaandam. Voor het eerst in Nederland werden diensten gehouden in liturgisch verband met de passies. Zijn taak was om zang aan te laten sluiten bij de preek waarop hij de muziek op bijbelteksten afstemde. De diensten hadden groot succes.

Salzburg

In datzelfde jaar behaalde Van Mever het zangdiploma van de K.N.T.V. Hij zette zijn vioolstudies voort en studeerde theorie en compositielessen bij Cornelis Dopper. In Salzburg volgde hij een cursus voor moderne compositie onder leiding van Paul Pisk en instrumentatie en orkest directie studeerde hij bij Eduard Flipse.

Van Mever was onder andere dirigent van de Koninklijke Harmonie Excelsiorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigExcelsior

Geheel Onthouders Zangvereniging te Wormerveer. Opgericht op 2 november 1903 en bij Koninklijk Besluit van 10 oktober 1910 goedgekeurd. Het koor stond onder leiding van H. Stolp, cacaobewerker. die het koor veel successen bij concoursen bezorgde. Door het ontbreken van voldoende jeugdleden werd het koor op 10 oktober 1935 opgeheven. Excelsior was aangesloten bij het Wormerveers Drankweer Comité. Zie ook:
in Wormerveer (1922-1941), het Zaans Bachkoorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaans Bachkoor

Op 9 oktober 1940 werd als oratoriumvereniging het Zaans Bachkoor opgericht, met als doel de Passionen, cantates en oratoria van Johan Sebastiaan Bach uit te voeren. Vele malen kwamen Bachs Johannes Passion en het Weihnachtsoratorium onder leiding van de Zaanse musicus
en de gemengde zangvereniging Door Eendragt Bloeiendeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoor Eendragt Bloeijende (Door Eendracht Bloeiende)

Voormalig zang- en muziekgezelschap te Koog en Zaandijk, opgericht in 1851 en daardoor een van de oudste met name genoemde koren. Vooral tussen 1870 en de Eerste Wereldoorlog maakte het gezelschap een bloeitijd door, de eerste periode daarvan stond het onder directie van de Zaandijkse houthandelaar Jacob Vis Cz. Door Eendragt Bloeijende bestond toen uit een (strijk)orkest en een gemengd koor. Later is de vereniging alleen als koor verder gegaa…
uit Koog waarmee hij ook verschillende oratoria uitvoerde. Van 1930-1941 leidde hij het symfonie-orkest De Zaanse orkestvereniging en het Zaans Kamerorkestplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaans Kamer Orkest (ZKO)

In november 1936 door Piet van Mever opgericht en uit werkloze beroepsmusici bestaand orkest. Het orkest bestond uit 24 beroepsmusici waaronder ongeveer vijftien Zaankanters. De overige orkestleden kwamen uit omliggende gemeenten. Het orkest werd opgericht dankzij het vijftigjarig bestaan van Wormerveers Mannenkoor. Bij dat jubileum moest een werk uitgevoerd worden waarbij begeleiding nodig was. Toen de directeur zich tot Piet van Mever wendde om raad, zag hij de grote …
, waarmee in de Zaanstreek vele concerten werden gegeven en waaraan werd meegewerkt door Zaanse en nationaal bekende solisten. Voorts was hij dirigent van het Stedelijk Orkest te Purmerend, Crescendo te Bussum en van Albert Heyn's Fanfarecorps te Zaandam.

Tweede dirigent RPO

Van 1942 tot 1949 werd hij, naast Eduard Flipse, benoemd tot tweede dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Van Mever ontmoette Flipse op een concours. Flipse kwam Van Mever, nadat zijn corps had gespeeld, langs om hem te feliciteren. Hij bleek een bewonderaar van moderne composities. Het corps kwam met twee eerste prijzen en het hoogste aantal punten van het concours. Van die tijd af dateert de vriendschap met Flipse; hij heeft er niet voor gesolliciteerd als dirigent bij de Rotterdamse Philharmonie, maar werd er voor gevraagd.“

Van Mever bleef werkzaam als pedagoog en dirigent van amateurorkesten. Voor de muziekuitgeverij Lispet in Hilversum stelde hij een schriftelijke dirigentencursus samen. Deze cursus werd aangevuld met mondelinge contactdagen. Van 1949 tot 1979 was hij voorzitter van de Bond van Orkestdirigenten (BvO). Van 1958 tot 1968 doceerde hij Harmonie/Fanfare/Brassband, HaFaBra-directie aan het Conservatorium in Utrecht.

Kinderoperettes

Ook als componist maakte Piet van Mever naam. En ook hiermee begon hij jong. Hij schreef muziek voor het Lutherse koor en componeerde vele kinderliederen voor de zangschool in Zaandam. Bekend werden zijn kinderoperettes met orkestbegeleiding waaronder Het Ezelsvel dat een groot succes werd en vaak werd opgevoerd. Hij schreef werken voor harmonieën, fanfare en zijn Holland-ouverture en een suite voor fanfare-orkest werden na een radioprijsvraag van de Nederlandse Omroep bekroond. Mever schreef grotere en kleinere werken voor symphonie- en kamerorkest, waaronder strijkkwartetten en vioolsonates.

Naast composities schreef hij een Leerboek der Instrumentatie voor Harmonie- en Fanfare-orkest en een Beknopte Geschiedenis van het Blaasorkest. Van Mever was voorts een veelgevraagd jurylid. In 1974 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook was hij houder van de erepenning van de Koninklijke Federatie van muziekverenigingen.

Piet van Mever is de tweelingbroer van zanger en beeldend kunstenaar Arie van Meverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMever, Arie van

Zaandam 27 januari 1899 - Heiloo 25 april 1978

Adriaan Pieter (Arie) van Mever, beeldend kunstenaar, kunstschilder, aquarellist, tekenaar, graficus en concertzanger. Arie van Mever ontving zijn opleiding aan de Rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam van 1923 tot 1929. Bovendien studeerde hij aan het Conservatorium, eveneens in Amsterdam, en volgde hij de opleiding tot onderwijzer.
en de zoon van Pieter van Meverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMever, Pieter van

Leerbroek 2 maart 1865 - Koog aan de Zaan 21 november 1944

Hoofd van een school, voorvechter van het volksonderwijs, van 1927 tot 1931 wethouder voor onderwijs en de geneeskundige dienst in Zaandam, tevens loco-burgemeester.

Pieter van Mever was secretaris-penningmeester van het landelijk fonds Tot steun aan Volksonderwijs en het Zaanlands Schoolfonds. Hij redigeerde het maandblad Jeugd en Beroep, uitgegeven door de Nederlandse vereniging ter bevordering van voorlichting bij…
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/mever2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)