In november 1936 door Piet van Meverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMever, Piet van

Zaandam 27 januari 1899 - Zaandam 11 mei 1985

Pieter Adriaan (Piet) van Mever, dirigent en componist, Zaandammer van geboorte, studeerde reeds op negenjarige leeftijd viool. Hij werd opgeleid voor onderwijzer, maar zijn liefde voor de muziek kreeg steeds meer de overhand en spoedig na het behalen van de hoofdacte zegde hij het onderwijs vaarwel. Hij studeerde viool bij Louis Zimmermann, concertmeester van het Concertgebouworkest. Naar vrijwel alle gebieden van de toonkunst ging…
opgericht en uit werkloze beroepsmusici bestaand orkest. Het orkest bestond uit 24 beroepsmusici waaronder ongeveer vijftien Zaankanters. De overige orkestleden kwamen uit omliggende gemeenten. Het orkest werd opgericht dankzij het vijftigjarig bestaan van Wormerveers Mannenkoor. Bij dat jubileum moest een werk uitgevoerd worden waarbij begeleiding nodig was. Toen de directeur zich tot Piet van Mever wendde om raad, zag hij de grote moeilijkheid van een goede begeleiding ook voor andere dergelijke concerten in. Dat was geen makkelijke taak voor dilettanten en hij stelde voor er beroepsmusici voor te nemen.

Het bleek een mooie gelegenheid mensen werk te verschaffen; er werd dan ook geen concert gegeven, zonder dat ze werden betaald. Het orkest besloot een liefdadigheidsconcert te geven voor Rotterdam. Op den duur bleek het orkest niet in stand te kunnen blijven uitsluitend met het begeleiden en er moesten zelfstandige concerten worden gegeven. Zo ontstonden de abonnementsconcerten, die een groot succes werden.

Er werden regelmatig concerten gegeven in de Bullekerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBullekerk

Alom gebruikte volksnaam voor de Westzijderkerk te Zaandam. De Bullekerk is een kruiskerk, met ongelijke armen, die werd gebouwd tussen 1637 en 1640 op de resten van een Spaanse schans. De naam Bullekerk herinnert, evenals een beeldje op het kerkplein, aan een dramatische gebeurtenis uit 1647. zie:
, de vermaning aan de Westzijdeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijde

Hoofdstraat te Zaandam-West, lopend van de Gedempte Gracht en de Dam in noordelijke richting en parallel aan de Zaan tot de grens met Koog ter hoogte van de Mallegatsluis. De Westzijde werd aangelegd op de Lagedijk en heette geruime tijd de Molenbuurt, naar de in 1439 opgerichte korenmolen
in Zaandam en in de Lutherse kerk aan de Vinkenstraat in Zaandam.

Naast Zaanse musici als organist Klaas Bakker, organiste Marie van Harlingen-Praag, violiste Annie Jelsmaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJelsma, Annie

Annie Meeuwig-Jelsma, violiste, concertmeester bij het Zaans Kamer Orkest (ZKO).

2 maart 1939 soleerde Annie Jelsma tijdens een concert in de Westzijderkerk in Zaandam. W.P. volgde het concert voor het Zaans Volksblad en maakte de volgende aantekeningen: ,,Vóór de pauze kregen we het optreden van mej. Annie Jelsma, de Zaandamse violiste, die al meer optrad en verdienstelijk haar soli speelde in het Vioolconcert in d kl. terts van Tartini. Zij beschikt over een mooie toon en behe…
, concertmeester van het ZKO en Gijs Kartenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKarten

Zaanse familie, waaruit veel muzikanten voortkwamen. Zij speelden in harmonie-/fanfaregezelschappen en jazz-bands. Enkele leden van deze familie kozen de muziek als beroep.

De belangrijkste vertegenwoordiger was ongetwijfeld Gijs Karten (Zaandam 1917 - Laren 2015). Hij studeerde aan het Amsterdams Conservatorium bij onder andere Rudolf Gall, solo-klarinettist van het Concertgebouworkest. Als 20-jarige vertrok hij naar Palestina waar hij solliciteerde bij het in 1936 door de violist Bro…
traden ook solisten van internationale bekendheid op met het orkest, zoals Louis Zimmerman, concertmeester van het Concertgebouworkest en de pianist Marinus Flipse. Ook verzorgde het orkest bij een aantal gelegenheden de begeleiding van Zaanse koren.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de Zaanse Orkestvereniging en het Zaans Kamerorkest gezamenlijk verdergegaan als de orkestafdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, afdeling Zaandam en omstreken.

Piet van Mever haalt in dagblad Het Vrije Volk van 2 maart 1974 herinneringen aan het Zaans Kamerorkest in crisistijd op: „Een aantal jonge musici, zo van het conservatorium en gedoemd om te gaan stempelen, vroeg mij een orkest op te richten. Om begeleidingen te doen én concerten te geven. Zoiets als het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland nu is. We repeteerden in een ruimte boven een kapper en gaven concerten in Zaandam, in de Westzijderkerk. 's Morgens timmerden we dan zelf het podium, waarop we 's middags repeteerden en 's avonds een concert gaven. Tussen de repetitie door moesten de musici even weg om te gaan stempelen. Anders kregen ze geen geld.“

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaans_kamerorkest.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)