In november 1936 door Piet van Mever opgericht en uit werkloze beroepsmusici bestaand orkest. Het orkest bestond uit 24 beroepsmusici waaronder ongeveer vijftien Zaankanters. De overige orkestleden kwamen uit omliggende gemeenten. Het orkest werd opgericht dankzij het vijftigjarig bestaan van Wormerveers Mannenkoor. Bij dat jubileum moest een werk uitgevoerd worden waarbij begeleiding nodig was. Toen de directeur zich tot Piet van Mever wendde om raad, zag hij de grote moeilijkheid van een goede begeleiding ook voor andere dergelijke concerten in. Dat was geen makkelijke taak voor dilettanten en hij stelde voor er beroepsmusici voor te nemen.

Het bleek een mooie gelegenheid mensen werk te verschaffen; er werd dan ook geen concert gegeven, zonder dat ze werden betaald. Het orkest besloot een liefdadigheidsconcert te geven voor Rotterdam. Op den duur bleek het orkest niet in stand te kunnen blijven uitsluitend met het begeleiden en er moesten zelfstandige concerten worden gegeven. Zo ontstonden de abonnementsconcerten, die een groot succes werden.

Er werden regelmatig concerten gegeven in de Bullekerk, de vermaning aan de Westzijde in Zaandam en in de Lutherse kerk aan de Vinkenstraat in Zaandam.

Naast Zaanse musici als organist Klaas Bakker, organiste Marie van Harlingen-Praag, violiste Annie Jelsma, concertmeester van het ZKO en Gijs Karten traden ook solisten van internationale bekendheid op met het orkest, zoals Louis Zimmerman, concertmeester van het Concertgebouworkest en de pianist Marinus Flipse. Ook verzorgde het orkest bij een aantal gelegenheden de begeleiding van Zaanse koren.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de Zaanse Orkestvereniging en het Zaans Kamerorkest gezamenlijk verdergegaan als de orkestafdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, afdeling Zaandam en omstreken.

Piet van Mever haalt in dagblad Het Vrije Volk van 2 maart 1974 herinneringen aan het Zaans Kamerorkest in crisistijd op: „Een aantal jonge musici, zo van het conservatorium en gedoemd om te gaan stempelen, vroeg mij een orkest op te richten. Om begeleidingen te doen én concerten te geven. Zoiets als het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland nu is. We repeteerden in een ruimte boven een kapper en gaven concerten in Zaandam, in de Westzijderkerk. 's Morgens timmerden we dan zelf het podium, waarop we 's middags repeteerden en 's avonds een concert gaven. Tussen de repetitie door moesten de musici even weg om te gaan stempelen. Anders kregen ze geen geld.“

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaans_kamerorkest.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)