mulder_neeltje

Zaandijk, 1 januari 1833 - 28 november 1912

Neeltje Mulder, dochter van Gerard Mulder en Aagje Brandenburg, zuster van dokter Jan Mulderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMulder, Jan

Zaandijk, 15 oktober 1830 - Madrid, 22 mei 1905

Huisarts Jan Mulder, zoon van de bij Emden geboren Gerrit Mulder die op Zaandijk is komen wonen met zijn eega Aagje Brandenburg, waar hij niet alleen het toezicht over de molens Het Huis Assumburg en de Poelsnip van Claas Tholen had, maar ook een bloeiende factorszaak dreef. Jan Mulder, broer van
. Vanaf haar 22e echtgenote van de toen 39-jarige historicus Jacob Honig Jansz. Jr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Jacob Honig Jansz. Jr. Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
, die als makelaar en assuradeur ook enige tijd burgemeester van Zaandijk was. Uit Honig's eerste huwelijk met Aagje Kerbert waren drie kinderen geboren, waarvan er één op tweejarige leeftijd was overleden. Neeltje werd, door met Jacob te trouwen, gelijk moeder van de twee kinderen, een zoon en een dochter, uit het eerste huwelijk.

Neeltje Mulder schreef in haar 76e levensjaar nog het aardige en informatieve 'Uit den goeden ouden tijd' (Koog 1912). In deze memoires wordt een interessant beeld gegeven van het 19e-eeuwse gezins- en dorpsleven. Het beschrijft haar jeugdherinneringen omstreeks 1840 en speelt zich grotendeels af rond het Weeshuispad. Op 18 december 1908 hield Neeltje een voordracht over haar jeugdherinneringen tijdens een openbare bijeenkomst van het Departement Koog-Zaandijk der Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Zij las voor uit notitieschriften, die uiteindelijk de basis vormden voor het te verschijnen boek.

Prachtig tijdsdocument

Het boek werd in 1912 voor de eerste maal gedrukt, er volgde een tweede en een derde druk. Neeltje heeft door haar goede geheugen en schrijfkunst een prachtig tijdsdocument achtergelaten dat heden ten dage nog de nodige ver- en bewondering van de lezer wekt. De inhoud is opgedeeld in hoofdstukken over Woning en Bewoning, Kleding, Het Kind, Dienstboden, Postwezen, Familie- en Vriendenkring, Bruiloftsgewoonten, Onze Buurt, Familie- en Geslachtsnamen, Uitstapjes en Vermaken, IJsvermaak, Begrafenis- en Rouwkleding, De Geneeskunde en haar Dienaars, Onderwijs en Herinneringen op Kerkelijk gebied. Neeltje heeft nog mee mogen maken dat de eerste druk van haar boek bijzonder snel werd uitverkocht.

Een geliefd persoon

Op 80-jarige leeftijd overleed Neeltje. Zij was een bijzonder geliefd en gewaardeerd persoon. Volgens een artikel in De Zaanlander, van 30 november 1912, woonde er in haar door kwalen ondermijnd lichaam een levendige geest die zich bij voorkeur bewoog op het gebied van al wat Zaans was en met de Zaanstreek in verband stond. Op geschiedkundig gebied het spoor van haar overleden echtgenoot Jb. Honig Jzn. Jr. volgend heeft zij veel gedaan voor de instandhouding van de Zaanlandsche Oudheidkamerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandsche Oudheidkamer

Museum aan de Lagedijk in Zaandijk, waarin de in de 19e eeuw bijeengebrachte en later uitgebreide verzameling 'Jacob Honig Jansz. Jr.' is ondergebracht.

Deze verzameling (klederdracht, meubelen en ander gerei, schilderijen, volkskunst en zilverwerk) betreft specifiek het Zaanse verleden en is ondergebracht in een voormalig koopmanshuis. De prent- en fotoverzamelingen van de beherende vereniging berusten in het
, een stichting die haar dierbaar was en waarmee zij daadwerkelijk heeft getoond haar woonplaats en de Zaanstreek lief te hebben en hoog te schatten.

Bron: Historische vereniging Koog-Zaandijk

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/mulder_neeltje.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)