oostzijderveld

Historische aanduiding van al het land tussen Oostzaandam, de Oostzijde, 't Kalf, de Wijde Wormer, het dorp Oostzaan en het IJ. De Zaandamse wijken Plan Kalf, Kogerveld, Hoornseveld, Peldersveld en Poelenburg, maar ook de oudere wijken ten oosten van de Zaan liggen in het Oostzijderveld. Het veld is in de 14e eeuw ontstaan door ontginning van het eerdere hoogveenpakket, dat vervolgens erodeerde en inklonk. De toen gegraven sloten zijn grotendeels nog in het landschap terug te vinden. Meer dan aan de westkant van de Zaan heeft turfwinning plaats gehad; hierdoor is een aantal sloten ten gevolge van de afkalving verhoudingsgewijs breder dan in wat nu nog van het Westzijderveld resteert.

Het Oostzijderveld had voornamelijk een agrarische functie voor de vaarboeren die er hun vee hielden. Langs de Zaan, maar ook in het veld hebben vele molens gestaan. Aan de Oostzaanse kant waren er in de 19e en 20e eeuw opmerkelijk veel pluimveehouderijen. Sinds de jaren '60 is het westelijke, Zaandamse deel van het veld, tot aan de Watering, volgebouwd met woningen. Ten gevolge van zandwinning ten behoeve van uitbreidingen en wegenaanleg ontstond in het veld de Jagersplas met een aangrenzend recreatieterrein. Evenwijdig aan de Watering, iets ten oosten ervan, is in 1966 de Coentunnelweg A8 door het Oostzijderveld gelegd. De kunstwerken in deze weg, klaverbladen of knooppunten, zijn recentelijk sterk uitgebreid. De grens tussen Zaanstad en Oostzaan was steeds de Watering, maar zal door genoemde ontwikkelingen op enkele plaatsen worden gecorrigeerd.

Op het sportpark Oostzijderveld, gelegen tussen de Gouw, Rijksweg A7, Heijermansstraat en de Hoornselijn, voorheen gebruikt door de voetbalverenigingen VVZplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVVZ

R.K. Voetbalvereeniging VVZ Zaandam. Opgericht in 1916, officieel onder de naam Hercules Z. Vijf jaar later veranderde de naam in 'Zaandam' waarna in 1925 werd gekozen voor de clubnaam VVZ de afkorting van Voetbal Vereeniging Zaandam, voluit R.K. Voetbalvereeniging Zaandam. De vereniging stelde zich ten doel
, ZFCplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZFC

De Zaanlandsche Football Club ZFC is voortgekomen uit de verenigingen Tonido en Sport, op 4 april 1904, tijdens een openluchtvergadering aan de Haven. Tot de oprichters behoorden K. Everhard, K. en Jb. Zeulevoet, C. van der Meij en C. van Heuven.
, ZCFCplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZCFC

Zaandamse Christelijke Football club, opgericht in 1931.

In het voorjaar van 1930 namen drie mannen het initiatief een voetbalclub op te richten. Reyer Koster kocht een bal, Gerrit Pos en Ber Vissers trommelden een aantal personen op om tussen de fabrieken van Bruynzeel en Norit een balletje te gaan trappen. De opkomst was aanzienlijk ondanks het dubbeltje dat iedere deelnemer moest betalen om Reyer's gemaakte kosten te dekken. Dat dubbeltje was echter geen garantie voor een probleemloze …
, korfbalvereniging ZKV, tennisvereniging De Gouw, werd in 2011 de brandweerkazerne Zaandam-Bernhardplein gesitueerd. In 2019 vinden Zaanlandiaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigzvv Zaanlandia

Voetbalvereniging Zaanlandia werd opgericht op 1 april 1912 als voetbalvereniging op het Blauwe Zand, gevolgd door een veld in de buurt van de Veeringstraat en sinds 1953 op het Sportpark Oostzijderveld.

In Westzaandam werd in 1912 in de Parkstraatbuurt SVK, de voorloper van Zaanlandia, opgericht. Achttien jongens uit het arbeidersmilieu konden op een grindveldje gaan spelen. Sommigen moesten daarvoor hun lidmaatschap van de duivenvereniging opzeggen, omdat ze uit financieel oog…
en tennisvereniging De Gouw daar hun domicilie nog. Begin 2019 werd het braakliggende westelijk gedeelte bouwrijp gemaakt voor het project Oostzijderpark, dat uiteindelijk achter de brandweerkazerne een groot aantal woningen moet gaan opleveren.

Zie: Landschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLandschap

Een landschap is het totaalbeeld van aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen, dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt.

In veel publicaties wordt, afhankelijk van de specialisatie van de auteur, slechts een beperkt aantal van deze verschijnselen behandeld, zoals reliëf, begroeiing, bebouwing, enzovoort. De kenmerken van het landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen, daarnaast werden …
3.2. en Natuur in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuur in de Zaanstreek

Natuur is het totaal der levende organismen, inclusief hun onderlinge relaties. De betrekkingen van organismen, micro-organismen, planten, dieren en mensen, met hun omgeving vormen het studieterrein van de ecologie. In dit artikel wordt vanuit ecologisch standpunt een zo overzichtelijk mogelijke beschrijving gegeven van de natuur in de Zaanstreek. Zie ook:
5.1.2.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/oostzijderveld.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/04/20 07:04
  • door zaanlander