out_p_boekhandel

Pieter Out was onderwijzer maar zocht een kantoorbaan omdat hij niet lang kon staan. Omdat de kantoorbaan te weinig verdiende, koos hij voor een zelfstandig bestaan als boekhandelaar. Hij kocht op 2 augustus 1860 een klein winkeltje aan de Hoogstraat van Gerrit Frederiks Huisman (1805) en richtte een handelsdrukkerij, boekhandel, uitgeverij en groothandel in schoolbehoeften en leermiddelen te Koog-Zaandijk op.

Stark, met wie hij in Haarlem de onderwijzersopleiding had gevolgd, was als onderwijzer naar Indië gegaan en had daar boekwerken nodig. Omdat hij wist dat Pieter Out een boekhandel had, bestelde hij deze bij hem. De order, minder dan fl. 18, - was het begin van één van de grootste exporthuizen op Indië.

In 1894 werd een karakteristiek houten pand aan de Lagedijk in Zaandijk in gebruik genomen. Pieter Out sukkelde met zijn gezondheid. Daarom was per 1 januari 1894 Gerrit Jan Honig als compagnon aangetrokken. Onder leiding van Honig en diens zoon Dirk Honig breidde het bedrijf zich uit tot uitgeverij en kreeg het onder de naam P. Out nv landelijke bekendheid als groothandel in alle schoolbehoeften. Er was een aanzienlijke export naar Nederlands Indië.

Voor de Zaanstreek was de uitgeverij van belang doordat de zeer in de streekhistorie geïnteresseerde familie Honig ettelijke boeken over Zaanse onderwerpen het licht deed zien. De onderneming werd begin jaren '80 overgenomen en onder andere leiding voortgezet, om enige tijd daarna te worden opgeheven.
Het kantoor en de magazijnen in Koog werden verbouwd en gaven onderdak aan het Gemeentearchief Zaanstad tot de verhuizing in 2013 naar het gemeentehuis in Zaandam. Na 2013 werd het complex omgebouwd tot appartementen, de oorspronkelijke aanduiding “Gemeentearchief Zaanstad” op de gevel bleef gehandhaafd.


Externe link

De geschiedenis van Handelsdrukkerij Out.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/out_p_boekhandel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)