out_p_boekhandel

Pieter Out was onderwijzer maar zocht een kantoorbaan omdat hij niet lang kon staan. Omdat de kantoorbaan te weinig verdiende, koos hij voor een zelfstandig bestaan als boekhandelaar. Hij kocht op 2 augustus 1860 een klein winkeltje aan de Hoogstraat van Gerrit Frederiks Huisman (1805) en richtte een handelsdrukkerij, boekhandel, uitgeverij en groothandel in schoolbehoeften en leermiddelen te Koog-Zaandijk op.

Stark, met wie hij in Haarlem de onderwijzersopleiding had gevolgd, was als onderwijzer naar Indië gegaan en had daar boekwerken nodig. Omdat hij wist dat Pieter Out een boekhandel had, bestelde hij deze bij hem. De order, minder dan fl. 18, - was het begin van één van de grootste exporthuizen op Indië.

In 1894 werd een karakteristiek houten pand aan de Lagedijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLagedijk

Dijk langs de westelijke Zaanoever in Zaandijk en een gedeelte van Koog aan de Zaan. Oorspronkelijk werd de gehele dijk aan de westkant van de Zaan, dus van de Dam in Zaandam tot die bij de Tochtsloot (Knollendam) Zaandijk of Lagedijk genoemd. De lage dijk langs de oostoever werd van de Dam tot het einde van
in Zaandijk in gebruik genomen. Pieter Out sukkelde met zijn gezondheid. Daarom was per 1 januari 1894 Gerrit Jan Honigplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Gerrit Jan

Zaandijk 24 november 1864 - Zaandijk 22 augustus 1955

Zaans historicus. Gerrit Jan Honig, zoon van Jacob Jansz Honig Jr en Neeltje Mulder, moet als kind al belangstelling voor de geschiedenis van de Zaanstreek hebben gekregen. Hij werd directeur van een boekhandel en drukkerij
als compagnon aangetrokken. Onder leiding van Honig en diens zoon Dirk Honig breidde het bedrijf zich uit tot uitgeverij en kreeg het onder de naam P. Out nv landelijke bekendheid als groothandel in alle schoolbehoeften. Er was een aanzienlijke export naar Nederlands Indië.

Voor de Zaanstreek was de uitgeverij van belang doordat de zeer in de streekhistorie geïnteresseerde familie Honig ettelijke boeken over Zaanse onderwerpen het licht deed zien. De onderneming werd begin jaren '80 overgenomen en onder andere leiding voortgezet, om enige tijd daarna te worden opgeheven.
Het kantoor en de magazijnen in Koog werden verbouwd en gaven onderdak aan het Gemeentearchief Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentearchief Zaanstad

De term archief kan drie betekenissen hebben:

* het archiefmateriaal; * het archiefgebouw, de bewaarplaats, * de archiefdienst, de instelling.

Door de eeuwen heen zijn er wat betreft de archieven, in alle drie de betekenissen, veranderingen geweest. In dit artikel wordt, na een algemeen-historisch overzicht, het Gemeentearchief van Zaanstad behandeld. De overige voor de Zaanstreek van belang zijnde archieven zijn summier behandeld onder Archief.
tot de verhuizing in 2013 naar het gemeentehuis in Zaandam. Na 2013 werd het complex omgebouwd tot appartementen, de oorspronkelijke aanduiding “Gemeentearchief Zaanstad” op de gevel bleef gehandhaafd.


Externe link

De geschiedenis van Handelsdrukkerij Out.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/out_p_boekhandel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)