honig_gerrit_jan

Zaandijk 24 november 1864 - Zaandijk 22 augustus 1955

Zaans historicus. Gerrit Jan Honig, zoon van Jacob Jansz Honig Jrplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
en Neeltje Mulderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMulder, Neeltje

Zaandijk, 1 januari 1833 - 28 november 1912

Neeltje Mulder, dochter van Gerard Mulder en Aagje Brandenburg, zuster van dokter Jan Mulder. Vanaf haar 22e echtgenote van de toen 39-jarige historicus Jacob Honig Jansz. Jr., die als makelaar en assuradeur ook enige tijd burgemeester van Zaandijk was. Uit Honig's eerste huwelijk met Aagje Kerbert waren drie kinderen geboren, waarvan er één op tweejarige leeftijd was overleden. Neeltje werd, door met Jacob te trouwen, gelijk moeder …
, moet als kind al belangstelling voor de geschiedenis van de Zaanstreek hebben gekregen. Hij werd directeur van een boekhandel en drukkerij P. Out nvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOut, D

Zie: Tweede Wereldoorlog 3.
, daarnaast was hij conservator van de door zijn vader bijeengebrachte oudheidkundige verzameling, die in 1890 eigendom van de gemeente Zaandijk was geworden.

Honig bouwde een omvangrijke historische boekerij op, die na zijn overlijden merendeels bij Beijer in Utrecht werd geveild; de veilingcatalogus telde 2172 nummers. Gerrit Jan Honig leverde ettelijke bijdragen in gedrukte vorm aan de kennis der geschiedenis van onze streek. Zijn indrukwekkende 'genealogisch-historisch-economische studiën' onder de titel 'Uit den gulden Bijkorf', Koog 1952, zijn het meest bekend, daarnaast verschenen artikelen in de Zaanlandsche Jaarboeken 1932 en 1934 en in maandblad De Zaendeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaende, De

Maandblad, gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, verschenen in zes jaargangen, van 1946 tot en met 1951. Het tijdschrift werd fraai uitgegeven door Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij in Wormerveer en stond aanvankelijk onder redactie van mr. Johan Willem Groesbeek, Gerrit Jan Honig, Frans Mars,
.

Veel eerder, in 1894, had hij al het toneelspel De Bloem van Zaandijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBloem van Zaandijk, De

Toneelspel geschreven door Gerrit Jan Honig en C. van der Zeyde ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van Zaandijk in 1894. Het spel is in dat jaar vijf maal opgevoerd door de toenmalige toneelvereniging Bogaers. Ruim vijftig jaar later, namelijk in 1946, volgden ter herdenking van de bevrijding nog enkele opvoeringen door een gelegenheids-ensemble van het lange naspel.
geschreven. Zie ook bij Historiografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistoriografie

De leer van de geschiedschrijving. Dit artikel beperkt zich tot een inventarisatie van de voor de Zaanstreek belangrijkste geschiedschrijvers en hun werk. Onder verscheidene artikelen in deze encyclopedie zijn voorts literatuur-opgaven geplaatst. Een helder en actueel overzicht van de literatuur over de Zaanstreek bestaat niet. In 1900 publiceerde
.

Zijn zoon, Jan W.A. Honig. (1899-1967) trad in zijn voetsporen en was eveneens zowel directeur van P. Out nv als conservator van de oudheidkundige familieverzameling, thans de Oudheidkamerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOudheidkamers

Kleine musea betreffende de plaatselijke of regionale geschiedenis. De Zaanstreek kent drie Oudheidkamers, te weten in Zaandijk, Assendelft en Oostzaan. Zie ook: Musea

Zaandijk

Veruit de belangrijkste en oudste Oudheidkamer is het Zaans Museum, beheerd door de 'Vereeniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Oudheidkundige Verzameling
te Zaandijk. Een andere zoon, Jacob Honig, was een verdienstelijk amateurschilder, die onder de van fantasie getuigende schuilnaam Isaac Bofkonty werkte.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/honig_gerrit_jan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)