pakhuizen

Afzonderlijke opslagruimten voor voorraden grondstoffen, gerede producten enzovoort. Als industriestreek telde de Zaanstreek steeds een aanzienlijk aantal pakhuizen. In het kohier van 1731 werden er 286 opgesomd, benevens 8 Vleethuizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVleethuizen

Benaming van de 17e- en 18e- eeuwse pakhuizen, die ten behoeve van de walvisvaart in gebruik waren 'Vleet' was een synoniem van 'vloot' (Boekenoogen, De Zaanse Volkstaal), in ruime betekenis werd er de gehele uitrusting mee bedoeld die voor de Groenlandvaart gebruikt werd. In de vleethuizen werden harpoenen en andere benodigdheden, roeiriemen en tuigage, alsmede proviand opgeslagen.
, 5 kaashuizenplugin-autotooltip__default en 17 kaatsen (schuren zonder zolder en met schuin-aflopend dak, meestal als opslagruimte benut). In 1801 werden er alleen in Oostzaandam 45 zaadpakhuizen geteld. In 1919 verscheen de derde druk van het 'Pakhuisboek van de Zaanstreek', uitgegeven door de Vereeniging van ter Amsterdamsche beurze vertegenwoordigde Brand-Assuradeuren, waarin de volgende aantallen pakhuizen werden opgesomd:

Plaatsaantal
Wormer43
Wormerveer48
Oost- en Westknollendam7
Krommenie18
Westzaan9
Zaandijk19
Koog29
Zaandam (westkant)31
idem (oostkant)83
en Oostzaan5
Totaal 292
*Assendelft werd niet genoemd

Te zamen waren er na de Eerste Wereldoorlog een kleine 300 pakhuizen. De genoemde aantallen betroffen steeds afzonderlijke gebouwen, silo's enzovoort, ongenoemd bleven de opslagruimten binnen de productiebedrijven zelf. Door veranderde bedrijfsinzichten (toenemende omzetsnelheid, beperking van voorraden) en verbeterde, snellere aan- en afvoer nam het aantal pakhuizen sindsdien af.
Zie: Houten pakhuizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHouten pakhuizen

Door de eeuwen heen is de houtbouw karakteristiek voor de Zaanstreek geweest. De balken uit verscheidene .andere gebieden (zie: Houthandel werden in de Zaanstreek (en in mindere mate in Amsterdam) verzaagd tot timmerhout. Huizen, molens en pakhuizen in de Zaanstreek zelf werden geheel van hout gebouwd (zie:
en Economische geschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

1. Economische ontwikkeling vóór 1580 (bladzijde 189 en volgende)

2. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800 (bladzijde 192 en volgende)

3. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800 (bladzijde 205 en volgende)

Bij het begin vap elk hoofdstuk is een opgave geplaatst van de behandelde economische sectoren en eventuele andere met het onderwerp samenhangende onderwerpen. Van hoofdstuk 1 treft u de inhoudsopgave hieronder aan. Door midd…
geschiedenis 2.6.3.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/pakhuizen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)