phenix2

Voormalige rijstpellerij te Zaandam, zie: Pellerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPellerij

Naam van zowel bedrijfstak als de inrichting waarin dit bedrijf wordt uitgeoefend; het ontdoen van het kroonkafje, meestal dop of pel genoemd, en de vruchtwand en zaadhuid van onder andere granen, zonder de korrel te breken. In de Zaanstreek is in vroeger eeuwen gerst gepeld, met gort als product. Gerst is niet eenvoudig te pellen, aangezien de dop is vergroeid met de korrel. Vanaf het midden van de 19e eeuw werd rijstpellerij belangrijk. De pellerij had een grote omvang in de Zaanstre…

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/phenix2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)