Oranjeboom, de

Houtzaagmolen te Oostzaandam en later Westzaandam, klein wipmolentje. Het lattenzagertje werd gebouwd omstreeks 1896 aan de Oostzijde ten noorden van de Noorderbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoorderbrug

Voormalige brug over de Zaan tussen Koog aan de Zaan en `t Kalf, ten noorden van de huidige Willem Alexanderbrug. De brug werd in 1902 geopend, was 145 meter lang en was voorzien van een dubbele klapbrug met een doorvaartwijdte van 14 meter. Het was tot 1932 een
, waar het werd gebruikt voor het zagen van duigen. Later werd het overgebracht naar Westzaandam, waar de molen werd neergezet aan en ten westen van de Vaart, ten zuiden van het Blauwepadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlauwepad

Pad aan de Westzijde te Zaandam, in het verleden vooral bekend als Jacob Claesz. Noomenpad. Het padreglement van het Jacob Claes Noomenpad werd vastgesteld in 1656, maar het pad was veel ouder. In een vermelding uit 1638 is reeds sprake van Het Jacob Claes Nomespad, anders het Blauwe Padt
. Toen kreeg hij de naam Oranjeboom, zijn naam aan de Oostzijde is niet bekend. Hij werd in 1906 gesloopt.

Oranjeboom, de

Houtzaagmolen te Westzaan, paltrok. De windbrief werd gegeven in september 1683. De molen stond noordelijk van de Tarwe-akkersloot en werd in 1700 naar Westzaandam verplaatst. zie aldaar.

Oranjeboom, de

Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, bijgenaamd De Luis. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1707. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Watering, noordelijk van het tegenwoordige NS-Station, en werd in 1777, terwijl men bezig was hem te slopen, door brand verwoest.

Oranjeboom, de

Houtzaagmolen te Westzaandam paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in februari 1699. Hij heeft gestaan ten oosten van de Vaart, achter het Stuurmanspad, en werd in maart 1886 gesloopt.

Oranjeboom, de

Oliemolen te Assendelft, ook De Dromer genoemd. De eerste vermelding dateert uit 1668. Hij heeft gestaan aan de Nauernase Vaart, als tweede molen van het noorden, en werd gesloopt in september 1808.

Oranjeboom, de

Oliemolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit oktober 1683. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Kuilplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuil, De

Uitloper van de Zaan ter hoogte van 't Kalf, tegenover Koog aan de Zaan.

Aan de noordzijde ligt de Hemmes. De Kuil komt al op kaarten uit de 16e eeuw voor, maar was toen aanzienlijk smaller. Door afkalving heeft hij zijn huidige vorm gekregen. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw was De Kuil tijdelijk in gebruik als balkenhaven.
, en werd langdurig gebruikt voor de verwerking van cacao-afval. In mei 1938 werd hij onttakeld en in december 1940 tot stellinghoogte afgebroken; in maart 1941 werd hij door brand verwoest.

Oranjeboom, de

Snuif- en verfmolen te Westzaan. De windbrief werd gegeven in juli 1754. Hij heeft gestaan nabij de Nauernasche Vaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Vaart

Kanaal met een lengte van 8,5 kilometer tussen de Tochtsloot bij Westknollendam en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal bij Nauerna.

Het kanaal is in 1633 aangelegd. Daarbij is de loop van het doodlopende water 't Twiske gebruikt. Het werd aangelegd om voldoende afwateringsmogelijkheden voor de Schermerboezem te verkrijgen, toen de Schermer werd ingepolderd. Men koos de gemakkelijkste oplossing door gebruik te maken van het al aanwezige Twiske en van de eveneens aanwezige Naue…
, ten noorden van Plan Molenaar, en werd de laatste jaren gebruikt voor de verwerking van cacao-afvalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCacao-afvalmalerij

Molennijverheid ontstaan en uitgeoefend aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw in niet meer rendabele oliemolens. De molens waarin cacao-afval werd gemalen stonden ook wel bekend als poeiermolens (poeieren = stampen). De grondstof voor de molens was cacao-afval, dat werd verkregen van fabrieken in binnen- en buitenland. Van dit afval werden koeken geslagen, waarbij nog veel cacaoboter kon worden uitgeperst. Dit product vond zijn weg terug naar de cacao-industri…
. Hij werd gesloopt in 1941.

Oranjeboom, de Kleine

Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook Het Spintje genoemd. De eerste vermelding van de wagenschotzager, en later balkenzager, dateert uit 1707. Hij heeft gestaan achter het Boerenpad, en werd in 1888 gesloopt.

Oranjeboom, de Kleine

Houtzaagmolen te Westzaandam, bovenkruier. De eerste vermelding van de wagenschot- en lattenzager dateert uit 1739. Hij heeft gestaan aan de Hogendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHogendijk

Dijk in Zaandam, lopend van de Dam tot de Provincialeweg (N203).

Tot 1957 liep de Hogendijk tot het Dampad door. De Zaanse Dijken worden onderscheiden in hoge dijken en lage dijken. De hoge dijken werden aangelegd als zeedijken, de lage dijken langs het binnenwater van onder meer de Zaan. De Hogendijk is een deel van de vroegere
. Het jaar van verdwijnen is onbekend.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/oranjeboom_include.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)