pomeren

In Koog gewoond hebbende samensteller van de 'Brandkroniek, behelzende een korte beschrijving van alle branden aan de Zaanstreek en omliggende gemeenten, van 1656 tot october 1906'. Dit boekje, in twee drukken verschenen bij de Zaanlandsche Stoomdrukkerij v/h E.N. Smit te Koog aan de Zaan, somt in chronologische volgorde meer dan 800 branden op, waarvan ook een aantal buiten de Zaanstreek. Ondercommandant van de Vrijwillige Brandweer te Zaandam H.L.M. van Heijnsbergen te Zaandam nam het tweede deel van 1906-1941 voor z'n rekening.

Het diende als bron voor verscheidene latere auteurs (onder meer Pieter Boorsmaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoorsma, Pieter

Koog aan de Zaan, 10 oktober 1871 - 19 september 1951 Het Pink Pieter Boorsma stamde uit een arbeidersgezin, was sociaal zeer bewogen en gold politiek gezien als anarchist. Als jongeman was hij bevriend met F. Domela Nieuwenhuis. De overlevering wil dat zij tijdens een staking bij het oliebedrijf Het Hart en De Zwaan ’s nachts getweeën in een lantaarnpaal vóór het huis van de directeur van het bedrijf klommen en leuzen riepen. Zijn opvattingen vertolkte hij later in een aantal …
en Van Heijnsbergenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijnsbergen, Hendrik van

Zaandam, 8 december 1882 - Zaandam, 4 april 1964

Hendrik Leonard Martinus van Heijnsbergen, ondercommandant van de Vrijwillige Brandweer te Zaandam, waarvan hij niet minder dan vijftig jaar actief lid was (1899-1949). H.L.M. van Heijnsbergen (Heijns) verwierf een grote kennis van de brandbestrijding en droeg deze in lezingen en cursussen veelvuldig over. Bovendien legde hij zijn ervaringen vast in verschillende boeken, te weten:
), hoewel Gerrit Jan Honigplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Gerrit Jan

Zaandijk 24 november 1864 - Zaandijk 22 augustus 1955

Zaans historicus. Gerrit Jan Honig, zoon van Jacob Jansz Honig Jr en Neeltje Mulder, moet als kind al belangstelling voor de geschiedenis van de Zaanstreek hebben gekregen. Hij werd directeur van een boekhandel en drukkerij
opmerkte: 'De Brandkroniek, uitgegeven ten name van Van Pomeren, moet met voorzichtigheid geraadpleegd worden.'

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/pomeren.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)