pomeren

In Koog gewoond hebbende samensteller van de 'Brandkroniek, behelzende een korte beschrijving van alle branden aan de Zaanstreek en omliggende gemeenten, van 1656 tot october 1906'. Dit boekje, in twee drukken verschenen bij de Zaanlandsche Stoomdrukkerij v/h E.N. Smit te Koog aan de Zaan, somt in chronologische volgorde meer dan 800 branden op, waarvan ook een aantal buiten de Zaanstreek. Ondercommandant van de Vrijwillige Brandweer te Zaandam H.L.M. van Heijnsbergen te Zaandam nam het tweede deel van 1906-1941 voor z'n rekening.

Het diende als bron voor verscheidene latere auteurs (onder meer Pieter Boorsma en Van Heijnsbergen), hoewel Gerrit Jan Honig opmerkte: 'De Brandkroniek, uitgegeven ten name van Van Pomeren, moet met voorzichtigheid geraadpleegd worden.'

  • pomeren.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/07/21 11:17
  • door zaanlander