prins5

Hotel, cafe en restaurant te Westzaan, oorspronkelijk (waarschijnlijk gelijktijdig met de bouw van de eerste kerk van Westzaan) begonnen als herberg en paardestalling (uitspanning) onder eenhoofdige leiding. De herberg stond eerder bekend als 'Prins Mauritius' (begin 17e eeuw). Andere namen waren onder andere Prins Willem III (omstreeks 1685), De Koning William (1741), De Koning Frederik (1762) en De Bataaf tijdens de Franse Tijd. Daarna onder de huidige naam bekend.

In 1819 werd de herberg gekocht door Dirk Hendriksz Kopjes, tevens de eerste veldwachter van Westzaan. In die periode beschikte De Prins ook over een kolfbaan (zie: Kolvenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKolven

In de Zaanstreek, nu nog op slechts twee banen (in Wormer en Krommenie) beoefend spel, dat uit de 13e eeuw dateert. Kolven wordt sinds het begin van de 18e eeuw op overdekte banen gespeeld. Daarvan zijn er nu nog een klein aantal in Nederland aanwezig.
), die met een houten vloer kon worden afgedekt zodat in de zaal ook toneeluitvoeringen en andere evenementen gehouden konden worden. Een volgende eigenaar, Jan de Jager, richtte rond 1830 een biljartkamer in. De kolfbaan was rond 1870 nog aanwezig. Van oudsher fungeerde De Prins als centrum van het sociaal culturele leven in Westzaan. Vele (kleine) verenigingen maakten van de lokaliteit gebruik. Ook werden er grasverpachtingen en veilingen georganiseerd, terwijl jarenlang de bibliotheek van 't Nut in De Prins was gevestigd. Tevens was er een winkel waar men boeken en schrijfbehoeften, alsmede koffie en tabak kon kopen.

In 1916 nam Romke van der Werff het, op dat moment nog als café ingerichte, bedrijf over van Simon Grootes. Het bedrijf (als bv) staat nog steeds onder leiding van de familie Van der Werff ( rond 2016 de vierde generatie) . In 1950 was verbouwing van de oude cafezaal noodzakelijk als gevolg van verzakking door verrotte heipalen. Later werd aan de zaal een zogenaamde 'wintertuin”' gebouwd en het aantal hotelkamers uitgebreid. In 1973/74 kreeg de toneelzaal een ander aanzien en werden keuken en restaurant gemoderniseerd. Van eenmanszaak groeide De Prins uit tot een bedrijf met 20 medewerkers.
Zie ook: herbergenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerbergen

In het verleden telde de Zaanstreek zeer veel herbergen. Niet alleen bij en rond de haven van Zaandam, maar in alle Zaandorpen waren ze van belang. Herbergen hadden zeker niet alleen de functie van dranklokaal of kroeg, integendeel: ze dienden in veel gevallen als centrum van het gemeenschapsleven. Dorpelingen ontmoetten er elkaar en hielden er hun vergaderingen, leerden er dansen bij de viool en vierden er hun feesten. Bovendien werden er veilingen gehouden en vormden de herbergen de…
en Horecaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoreca

Aanvankelijk de naam van de na de Tweede Wereldoorlog gevormde bedrijfsgroep Hotel-, Restaurant- en Cafébedrijven, nu gebruikelijk als aanduiding voor de afzonderlijke ondernemingen: horeca-bedrijven. De hoofdmoot van de Zaanse horeca heeft door de eeuwen heen eigenlijk altijd bestaan uit eenvoudige café's. Pas laat in de 20e eeuw kwamen ook het Hotel- en het Restaurantbedrijf tot een ontwikkeling, die meer aansluit bij het economisch belang van de Zaanstreek.
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/prins5.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)