Krommenie, 9 september 1900 – Krommenie, 17 september 1977

Burgemeester van Krommenie van 1947 tot 1965; ereburger van deze gemeente. Jan Provily werd in 1947 burgemeester van zijn geboortedorp, na een ambtelijke carrière in Beemster en Hilversum. Tijdens de oorlog moest hij onderduiken, nadat de Duitsers fraude met bonkaarten op het Hilversumse gemeentehuis hadden ontdekt. Provily hield zich tijdens de oorlog voorts bezig met het verkrijgen van financiën ten behoeve van onderduikers. Na de oorlog kreeg hij zijn baan te Hilversum terug. Hij solliciteerde een aantal malen naar een burgemeestersambt en werd tenslotte benoemd in zijn geboorteplaats.

Provily was burgemeester van Krommenie van augustus 1947 tot oktober 1965. De gemeente groeide in die periode van 6700 tot 12.000 inwoners; in totaal werden er in die 18 jaar 1500 woningen in Krommenie gebouwd. Voorts werden tijdens zijn ambtsperiode een zwembad en een sportpark, dat nog steeds zijn naam draagt, geopend. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot ereburger van Krommenie; hij was voorts ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook na zijn pensionering bleef hij zich actief verzetten tegen de samenvoeging tot Zaanstad.

  • provily.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/04/27 15:06
  • door zaanlander