Krommenie, 9 september 1900 – Krommenie, 17 september 1977

Burgemeester van Krommenie van 1947 tot 1965; ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van deze gemeente. Jan Provily werd in 1947 burgemeester van zijn geboortedorp, na een ambtelijke carrière in Beemster en Hilversum. Tijdens de oorlog moest hij onderduiken, nadat de Duitsers fraude met bonkaarten op het Hilversumse gemeentehuis hadden ontdekt. Provily hield zich tijdens de oorlog voorts bezig met het verkrijgen van financiën ten behoeve van onderduikers. Na de oorlog kreeg hij zijn baan te Hilversum terug. Hij solliciteerde een aantal malen naar een burgemeestersambt en werd tenslotte benoemd in zijn geboorteplaats.

Provily was burgemeester van Krommenie van augustus 1947 tot oktober 1965. De gemeente groeide in die periode van 6700 tot 12.000 inwoners; in totaal werden er in die 18 jaar 1500 woningen in Krommenie gebouwd. Voorts werden tijdens zijn ambtsperiode een zwembad en een sportpark, dat nog steeds zijn naam draagt, geopend. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot ereburger van Krommenie; hij was voorts ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook na zijn pensionering bleef hij zich actief verzetten tegen de samenvoegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSamenvoeging

In de Zaanstreek zijn herhaaldelijk samenvoegingsplannen voorgesteld; een aantal daarvan werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het bekendst zijn de samenvoeging tot de stad Zaandam in 1811 en die tot Zaanstad in 1974, hierachter apart behandeld. Daarnaast is de samenvoeging van
tot Zaanstad.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/provily.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)