Willemstad N-B 27 oktober 1908 - Zaandam 21 mei 1996

Leraar aan het Zaanlands Lyceum te Zaandam, bestuurder van een groot aantal natuurbeschermingsorganisaties, voorzitter Zaandamse Gemeenschap, auteur/bewerker van een twintigtal voornamelijk schoolboeken.

Na zijn biologiestudie doctoraal in 1933 en promotie in 1935 te Leiden was W.J. Prud'homme achtereenvolgens leraar te Amersfoort, Amsterdam, Bussum en te Zaandam van 1938 tot 1974. Aan het Zaanlands Lyceum werd hij:

 • leraar, en later ook
 • tweede conrector,
 • eerste conrector en
 • waarnemend rector.

Al in zijn scholieren- en studententijd had Prud'homme zitting in een aantal besturen als de Vereniging voor Natuurbescherming,'s Gravenhage, en 2e secretaris van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Den Haag.

In Zaandam kreeg hij een groot aantal bestuursfuncties:

 • secretaris Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming (1939),
 • voorzitter Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (1940-1975),
 • vice-voorzitter Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afd Zaanstreek (1940-1984),
 • medeoprichter en voorzitter Federatie van Zaanse Natuurliefhebbers (1941-1988),
 • secretaris Commissie Herbeplanting Zaandam (1944),
 • bestuurslid (1945), lid dagelijks bestuur (1954) en tenslotte voorzitter (1968-1981) Zaandamse Gemeenschap,
 • penningmeester (1945) en later voorzitter (1947) van de Vereniging voor School- en Werktuinen Zaandam,
 • secretaris penningmeester (en na 1985 alleen penningmeester) Kring Noord-Holland Centrale Vereniging voor Schoolwerktuinen (1955),
 • secretaris/penningmeester (1958) en later voorzitter (1985) Zaanlands Schoolfonds,
 • Voorzitter Beheercommissie Kinderboerderij Darwinpark (1967),
 • Voorzitter Adviescommissie Jeugdrecreatie (1976-1982),
 • Lid Adviesraad Ondersteuningsinstituut (1978-1981),
 • Bestuurslid Stichting Dierencentrum (1979-1984),
 • Voorzitter Fondsenbestuur Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (1984).

W.J. Prud'homme van Reine is:

 • erelid van de Schoolvereniging Rijks HBS te Amersfoort (1936),
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1975),
 • erelid Koninklijke Natuurhistonsche Vereniging (1982),
 • erelid Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren (1984),
 • drager van de erepenning van de gemeente Zaanstad (1988).

In 1981 werd de schooltuinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoolwerktuinen

Tuincomplexen voor scholieren, aangelegd (door verenigingen) om kinderen meer begrip bij te brengen voor de natuur. In de Zaanstreek zijn grotere complexen schooltuinen in Oostzaan en Zaandam, in het verleden ook in Koog. Voorts zijn er verschillende kleinere tuinen bij de scholen. In het begin van de 20e eeuw kwam er door het werk van onder anderen Jac. P. Thijsse en E. Heimans veel belangstelling voor alles wat leeft en groeit. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werd deze b…
aan Poelenburg naar hem vernoemd.

Prud'homme is auteur van een tiental natuurboeken en een tiental biologie-lesboeken zoals:

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/prud_homme.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
 • (Externe bewerking)