Zaandam, 1940

Hendrikus Johannes (Henk) Roovers, publicist over de Zaanstreek, onderwijzer in Koog, Assendelft en vanaf 1972 te Zaandam. Zijn moeder kwam uit Limburg en zijn vader uit Delft. Hij verhuisde met de Artillerie Inrichtingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArtillerie Inrichtingen (AI)

Producent van munitie te Zaandam, aan het Noordzeekanaal ten oosten van de voormalige Hembrug op de zuidwestelijke hoek van de Voorzaan. De productie van de munitie werd in de jaren 1885-1889 vanuit Delft naar Zaandam overgebracht. Op 1 januari 1973 werd het staatsbedrijf omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam Eurometaal nv.
mee naar Zaandam.

Geboren en getogen in de Rosmolenbuurt, volgde hij, na de Bonifatiusschool de mulo, de kweekschool en stond hij in 1963 voor het eerst voor de klas bij de Leonardusschool in Koog aan de Zaan.

Na een tussenstop bij De Bijenkorf in Assendelft verhuisde hij in 1973 naar de Willibrordschool in de Oostzijdebuurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzijde

Weg op de lage dijk langs de Zaan in Zaandam-Oost, die loopt van de Peperstraat in het zuiden tot aan 't Kalf in het noorden. Vroeger liep de Oostzijde aan de zuidkant door tot aan de Zuiddijk bij de Dam en had de straat een belangrijke functie voor het doorgaande wegverkeer. Door de aanleg van een oostelijker gelegen verkeersroute (H. Gerhardstraat-Heijermansstraat-Dr. H.G. Scholtenstraat) is deze functie sterk verminderd. Doorgaand autoverkeer werd zelfs onmogelijk toen de
waar hij tot zijn vut in 2001 zou blijven. Daar kreeg hij de ruimte om leermiddelen te ontwikkelen en een documentatiesysteem op te zetten.

In 1980 publiceerde hij, samen met beeldend kunstenaar Piet-Hein Zijlplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZijl, Piet Hein

(Koog, 17 december 1946)

Beeldend kunstenaar, tekenaar en graficus (etser) uit Zaandam.

Piet Hein Zijl was aanvankelijk onderwijzer. Hij behaalde de akte LO-tekenen en bekwaamde zich verder onder leiding van onder anderen Gerrit Woudt, W. Vellekoop, K. de Poel en Piet Klaasse. Het etsen leerde hij van de zeer door hem bewonderde
, Onvoltooid Verleden (Zaandijk), een populair-wetenschappelijke publicatie over de Zaanstreek.

Het onderwijs in geschiedenis spitste hij dikwijls toe op de leefomgeving van zijn leerlingen, hetgeen in 1984 resulteerde in het boekje Rond Dam en Oostzijde (Zaandam), een lesproject voor zijn leerlingen. Over het begin van het katholieke onderwijs in Zaandam publiceerde hij Geef ons Uwe kinderen… (Zaandijk 1987). Voorts publiceerde hij over de Zaanse flora en fauna in De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
. In 2006 verscheen Het rampjaar 1777 over de gevaren van de walvisvaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWalvisvaart

Vorm van scheepvaart, toegespitst op de vangst en verwerking van walvissen. De Nederlandse walvisvaart kende een bloeiperiode van 1614 tot 1770. Aanvankelijk was het monopolie in handen van de Noordse Compagnie. Na beëindiging van het aan hen verleende octrooi in 1642 konden andere reders, waaronder Zaanse, zich gaan ontwikkelen. Door toenemende concurrentie werden grotere gebieden geëxploiteerd en ontstonden mede daardoor nieuwe technieken, zoals ijsvisserij. In de Zaanstreek kwam …
.

Oktober 2015 verscheen het boek Op His­torische Gron­den, over de geschiede­nis van de Zaan­damse Bloemgracht in nation­aal en inter­na­tion­aal per­spec­tief. Aan het boek had hij achttien jaar gew­erkt, het is een mon­u­men­taal boek gewor­den. Het is niet alleen een boek over de Bloem­gracht gewor­den, maar het is een ver­haal over de han­de­laren die er wonin­gen beza­ten en over de han­del die hen met de wereld ver­bond.

Lees ook:

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/roovers.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/25 02:17
  • door zaanlander