Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook De Rust genoemd. De Windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
van de balkenzager werd gegeven in september 1720. Hij werd in 1889 afgebroken van zijn standplaats ten zuiden van de Papenpadsloot, oostelijk van de spoorlijn, en vervoerd naar het erf van de in november verbrande molen De Smidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSmid, de

Houtzaagmolen te Westzaandam. paltrok. De eerste vermelding van de Balkenzager dateert uit 1713. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Papenpadsloot, ten oosten van de Vaart. en werd in november 1888 door brand verwoest. waama De Rust van 't Vaderland, de van 't Vaderland op zijn plaats werd neergezet en de naam van De Smid overnam. Deze werd in juni 1917 gesloopt.
, welke naam hij na de herbouw over nam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rust.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)