schenk

Voormalig papierbedrijf aan de Oostzijde te Zaandam. Het bedrijf werd in 1823 begonnen door de 14-jarige Klaas Schenk Pieterszoon. Drie dagen per week ventte hij met briefpapier en schrijfgerei; zijn overige tijd besteedde hij aan de vervaardiging van papieren zakken, toen nog een nieuwigheid. Het succes hiervan was groot en het afzetgebied, aanvankelijk tussen Amsterdam en Alkmaar, breidde zich uit. Het bedrijf werd uitgebreid met de zonen van Klaas Pzn: Klaas, Johannes, die na het overlijden van Klaas Pzn. in 1894 directeur werd en Floris.

In 1867 werd een molen gehuurd te Vaassen voor de eigen productie van het papier voor hun winkelzakken. In 1879 werd te Apeldoorn de machinale papierfabriek 'De Halve Maan' gekocht. Tot 1945 bestond de productie te Apeldoorn en te Zaandam nabij de Noorderbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoorderbrug

Voormalige brug over de Zaan tussen Koog aan de Zaan en `t Kalf, ten noorden van de huidige Willem Alexanderbrug. De brug werd in 1902 geopend, was 145 meter lang en was voorzien van een dubbele klapbrug met een doorvaartwijdte van 14 meter. Het was tot 1932 een
nagenoeg uitsluitend uit papieren zakken voor fruit, kruidenierswaren enzovoort. Na de oorlog kwamen er veranderingen, met name door de komst van cellofaan.

De fabriek te Zaandam produceerde in de naoorlogse jaren vensterzakken, geparaffineerde rollen papier, terwijl een aparte kartonnage-afdeling zich bezig hield met de productie van gebaksdozen en dergelijke. De opkomst van plastic verpakkingsmateriaal zorgde opnieuw voor uitbreiding van het assortiment. De fabriek te Apeldoorn produceerde grijs papier, een grondstof voor de golfkartonindustrie. In 1973, bij het 150-jarig bestaan, werkten bij Schenk honderd personeelsleden, 25 te Apeldoorn en 75 te Zaandam en bedroeg de omzet van het bedrijf 8 miljoen. Ruim vijftien procent van de artikelen werd geëxporteerd. Drie jaar later kwam het bedrijf in moeilijkheden en werd surseance van betaling aangevraagd. Nog datzelfde jaar (1976) volgde sluiting.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schenk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/25 21:45
  • door zaanlander