schenk

Voormalig papierbedrijf aan de Oostzijde te Zaandam. Het bedrijf werd in 1823 begonnen door de 14-jarige Klaas Schenk Pieterszoon. Drie dagen per week ventte hij met briefpapier en schrijfgerei; zijn overige tijd besteedde hij aan de vervaardiging van papieren zakken, toen nog een nieuwigheid. Het succes hiervan was groot en het afzetgebied (aanvankelijk tussen Amsterdam en Alkmaar) breidde zich uit. Het bedrijf werd uitgebreid met de zonen van Klaas Pzn: Klaas, Johannes (die na het overlijden van Klaas Pzn. in 1894 directeur werd) en Floris. In 1867 werd een molen gehuurd te Vaassen voor de eigen produktie van het papier voor hun winkelzakken. In 1879 werd te Apeldoorn de machinale papierfabriek “De Halve Maan” gekocht. Tot 1945 bestond de produktie te Apeldoorn en te Zaandam (nabij de Noorderbrug) nagenoeg uitsluitend uit papieren zakken voor fruit, kruidenierswaren enzovoort. Na de oorlog kwamen er veranderingen, met name door de komst van cellofaan. De fabriek te Zaandam produceerde in de na-oorlogse jaren vensterzakken, geparaffineerde rollen papier, terwijl een aparte kartonnage-afdeling zich bezig hield met de produktie van gebaksdozen en dergelijke. De opkomst van plastic verpakkingsmateriaal zorgde opnieuw voor uitbreiding van het assortiment. De fabriek te Apeldoorn produceerde zogenoemd grijs papier, een grondstof voor de golfkartonindustrie. In 1973. bij het 150-jarig bestaan, werkten bij Schenk honderd personeelsleden (25 te Apeldoorn en 75 te Zaandam) en bedroeg de omzet van het bedrijff 8 mln. Ruim vijftien procent van de artikelen werd geëxporteerd. Drie jaar later kwam het bedrijf in moeilijkheden en werd surséance van betaling aangevraagd. Nog datzelfde jaar (1976) volgde sluiting.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schenk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)