Schilderij (2013) naar een potloodtekening die in 1927 gepubliceerd is in het Gedenkschrift ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de Wormerveersche Middenstands Vereniging. Er werd slechts bij vermeld 1859, Zuideinde, gezien vanaf de molen De Samson. Links achter het schip staat pakhuis “Roo-Duit”, daarachter het Weeshuis en molen “De Schenker” verderop staat molen “De Eenhoorn”. Bron: atelier “Boog 13” Wormer, Gerrit J. Schenk

In 1639 wordt “een erffgen Saendijcx tusschen Wormerveer en die Saendijck” verkocht aan Jan IJsbrantsz. Eddes, een molenmaker uit Uitgeest. Deze bouwt op dit erf, dat binnendijks lag, een woonhuis en later een molentje.

Op 3 maart 1672 verkoopt Eddes het woonhuis en de molen aan Jan Dircksz. Schenk, die met de molen een “schilpsant- en bickstienmaelder” gaat beginnen. Een molen die schelpzand en biksteen vermaalt en later ook potas. Zie Aschnagotieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAschnegotie

Deze Aschnegotie ook wel Asch-compagnie genoemd, was een bedrijf dat een lucratieve handel voerde in Pot- en Weedas en was onlosmakelijk verbonden met molen “De Schenker“.

De geschiedenis:

Op 3 maart 1672 kocht Jan Dirksz. Schenk, -hij was toen 27 jaar-, een klein molentje zie
.

Snel nadat Jan Dircksz. Schenk de molen had overgenomen, dook de naam “De Schenker” op, deze naam komt het meest voor maar ook worden de namen “Het Ruimpje”en “Het Schilpruimpje” in de stukken genoemd.

De molen werd in 1727 afgebroken en vervangen door een grote bovenkruier die tot 1877 heeft gewerkt. In dat jaar werd de molen afgebroken en werd op deze plaats cacaofabriek “De Ruiter” door de firma W.J. Boon & Comp.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoon bv, Koninklijke Fabrieken

Cacaofantasieproductenfabriek en oorspronkelijk cacao-, chocolade- en blauwselfabriek te Wormerveer, ontstaan in 1813. Grondlegger van het bedrijf was Jacob Willem Boon (Zie: Boon ondernemersgeslacht), die in mei 1813 op bescheiden schaal met molen
gebouwd.

Uit de eerst bekende gegevens blijkt dat de molen op een erf aan het Zuideinde van het dorp Wormerveer stond. Dit wordt nog eens bevestigd op de eerste kadastrale kaart die tussen 1812 en 1832 van Wormerveer werd gemaakt. Hij stond tussen de molens “De Samson” en “De Eenhoorn”, twee oliemolens aan het Zuideinde ter hoogte waar nu het pand zeepziederij “De Adelaar” staat. Zie “Jan Dekkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Jan

Handelsonderneming en aanvankelijk ook (chemische) industrie te Wormerveer; familie-onderneming vanaf eind 18e eeuw, in 1991 onderdeel van Naarden International te Naarden.

In 1774 richtte Jan Gerbrandsz. Dekker gehuwd met Guurtje Cornelisd. Schenk, samen met zijn zwager Lammert Trip gehuwd met Claartje Jansd. Schenk, de firma Trip & Dekker op, maar in 1778 besloot hij onder eigen naam door te gaan met zijn 'handel in potasch en weedasch', met daarnaast een trashandel. De tras werd…

Literatuur:

  • Zaanse verhalen 2009, Ron Couwenhoven
  • Wormerveer langs weg en Zaan, Jan Aten
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schenker.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/15 20:23
  • door jan