schoorl

Geslacht van zilversmeden te Zaandijk.

Gerardus Schoorl (1848-1919) vestigde zich in 1871 op Lagedijk 200 te Zaandijk, als kashouder van zilveren en gouden voorwerpen en streeksieraden. Met zijn zoon A1dert Schoorl (1875-1951) ontwikkelde hij de fabricage van wat weldra Zaans zilverwerk werd genoemd: kleine gebruiksvoorwerpen, zoals tasbeugels, molen-, wapen- en apostellepels, tabaks- en snuifdozen enzovoort, met voorstellingen in reliëf naar 17e-eeuwse schilderijen. Vooral na zijn deelname aan de wereldtentoonstelling van het hotel- en reiswezen in 1895 te Amsterdam namen de zaken een grote vlucht.

Schoorl had uit twee huwelijken 13 kinderen, waarvan een aantal in het bedrijf meewerkten, in het bijzonder zijn zoons Aldert, Cornelis en Evert. Het Zaandijkse zilverwerk werd ambachtelijk vervaardigd in fabrieken in Haarlem en Amsterdam en verkocht in eigen winkels aan de Amsterdamse Kalverstraat en Rokin, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. De catalogus uit 1903 bevatte afbeeldingen van 823 verschillende voorwerpen. Reeds in Zaandijk werden miniatuurmodellen van het Czaar Peter-huisjeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCzaar Peterhuisje

Zeventiende-eeuws arbeidershuisje aan 't Krimp te Zaandam, waar Czaar Peter in 1697 een week verbleef. Het huisje wordt jaarlijks door zo'n 10.000 personen bezocht, onder wie een flink aantal Russen. Het in 1632 gebouwde houten arbeidershuisje werd tot 1780 in tweeën bewoond. Na die tijd werd het pand een bezienswaardigheid. Graaf Orlow, commandant van de Russische vloot, was in 1780 de eerste adellijke bezoeker, nadien zouden er velen volgen.
en van molens vervaardigd. Aldert Schoorl maakte echter ook grotere modellen van zilver, zoals dat van De Zeven Provinciën, het vlaggeschip van admiraal De Ruyter, ter grootte van 70 cm voor het Vredespaleis in Den Haag. Verder maakte hij in koper bijvoorbeeld zes grote modellen van molens, die hij ter gelegenheid van de opening aan het Molenmuseum in Koog schonk.

De Zaanlandsche Zilversmederij werd in Haarlem voortgezet; de oorspronkelijke Zaandijkse vestiging is na de dood van Cornelis Schoorl in 1914 in andere handen overgegaan en nog vele jaren als juwelierszaak gedreven door aanvankelijk de firma K. Landsman.

Zie ook: Goud- en zilversmedenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGoud- en Zilversmederij

Ambacht, in de Zaanstreek nooit van grote omvang geweest. Uit de periode voor de Franse tijd is slechts weinig bekend over goud- en zilversmeden in de Zaanstreek. De Zaanstreek ressorteerde onder de oude gilden van Haarlem. Desondanks is bekend dat er in de tijd van de hoogconjunctuur van het zilversmidsvak (eind 17le en vooral begin 18e eeuw) in de Zaanstreek enige zilversmeden werkten. Als namen zijn bekend gebleven: Jacobus Willems (Meester Silversmit tegenover de Oos…
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schoorl.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)