Hennaarderadeel, 6 november 1902 - Rolde, 2 november 1990

Kornelis (Kees) Sikma, gemeentesecretaris van Zaandam van 1951 tot 1967, kwam in 1929 naar Zaandam na een ambtelijke carrière in Drachten, waar hij adjunct-commies werd. Hij kreeg daar een aantal functies binnen de socialistische organisaties, zoals de Arbeiders Jeugd Centraleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeiders Jeugd Centrale (AJC)

Zelfstandige jeugdbeweging, opgericht door de SDAP, met financiële steun van het NVV. Direct na de oprichting van de landelijke AJC, in maart 1918, werden er in de Zaanstreek afdelingen opgericht en werden leden van de Jeugd Centrale actief, aanvankelijk onder toezicht en met hulp van het NVV en de SDAP, en later meer en meer als zelfstandige jeugdbeweging. Er ontstonden twee Zaanse afdelingen. In het café van Klein te Assendelft werd de afdeling Noord opgericht,…
, de Jeugd Geheelonthouders Bond en de SDAP. Tijdens de oorlog was hij tijdelijk leraar staatsinrichting aan het Zaanlands Lyceumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlands Lyceum

Openbare scholengemeenschap in Zaandam, sinds 1963 gevestigd aan de Vincent van Goghweg.

In het Zaanlands Lyceum werden een Havo-, een Atheneum- en een Gymnasiumafdeling samengebracht. Het Lyceum kwam in 1920 tot stand door omzetting van de in 1866 opgerichte HBS. In 1963 werd de Handelsdagschool toegevoegd.
en de Handelsdagschoolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHandelsonderwijs

De in de Zaanstreek gevestigde nijverheid leidde al in de 17e eeuw tot de behoefte aan handelsonderwijs. Naast de gewone lees- en schrijfscholen` ontstonden toen de Franse scholen in Oost- en Westzaandam (resp. aan het Franse Pad en het Zilverpad), waar de meesters Coupri en Kalf niet alleen les gaven in de Franse taal, maar ook in boekhouden en handelsrekenen, Italiaans, Spaans en Duits (het Engels had nog niet de huidige betekenis als wereldtaal). Deze scholen waren zo gereno…
. In 1941 werd Sikma bevorderd van hoofdcommies tot referendaris, tevens chef van de afdeling Algemene Zaken ten gemeentehuize van Zaandam en tot waarnemend-secretaris, in 1943 werd hij plaatsvervangend gemeentesecretaris. Na de oorlog was hij actief PvdA-lid. Sikma woonde aan het Prins Hendrikplantsoen in Zaandam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/sikma.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/21 09:35
  • door 80.56.247.122