Zaandijk, 25 Mei 1872 - Enschede, 14 december 1929

Cornelis Jan Snuif, 1872-1929

Cornelis Jan Snuif werd te Zaandijk geboren. Aan de Universiteit te Amsterdam studeerde hij voor apotheker. Na in december 1902 met goed gevolg zijn examen te hebben afgelegd, was de Zaankanter van geboorte eerst korte tijd provisor te Rotterdam, waarna hij zich als apotheker te Enschede vestigde. Een uitgebreid terrein van werkzaamheid, vooral ook op geschiedkundig gebied, zou Snuif, vorser op studeerkamer en in archief, nauwgezet consciëntieus onderzoeker, vinden in Twente, het gewest met zijn merkwaardig verleden, waar op vele punten het oude zo verrassend snel voor het nieuwe plaats maakt.

Niet uitsluitend op historisch terrein heeft hij de belangstelling gericht gehad. Gedurende 30 jaar was Snuif de secretaris van de Gezondheidscommissie te Enschede. Van het bestuur van het Ned. Herv. Weeshuis in Enschede was hij vele jaren secretaris, alsmede het penningmeester. Maar toch, wie de naam Snuif noemde, dacht onmiddellijk aan de geschiedkundige en wat de openbare functies aangaat: aan zijn bestuurslidmaatschap van de vereniging Oudheidkamer Twente. Van de oprichting af in 1905 was hij er de secretaris van en maakte hij vele jaren deel uit van het bestuur van de Vereniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.

Hoe rijke bronnen van gegevens wist Snuif aan te boren; vele onderwerpen waarover hij sprak of schreef, eisten langdurige onderzoek, waarbij men bewondering moest hebben voor het feit, dat een niet-Twentenaar van geboorte zich zó had ingeleefd in de geschiedenis van het gewest.

Allerlei archieven had hij bestudeerd, zowel Rijksarchieven, als stedelijke en die van particulieren. Een onverwachte dood heeft het plan verhinderd voor de aanstaande zomer: hij zou het archief gaan bewerken van het kasteel Welbergen bij Ochtrup, van de geschiedenis van het kasteel en van zijn bewoners had hij reeds lang speciale studie gemaakt.

Doorkneed was Snuif in de geschiedenis van Ootmarsum en Goor, plaatsen die in het bijzonder zijn belangstelling gaande maakten; veel steun had de heer Snuif daarbij van de slag, die hij bezat om verschillende boeren te animeren papieren ter beschikking te stellen. Heel vlug was hij steeds wegwijs in de oude stukken. Een groot aandeel had Snuif gehad in het samenstellen van het familieboek van de familie Van Heek.

In zijn boek „Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving“ vermeldt Dr A. Benthem Gz., dat hij verschillende gegevens ontleende aan bijzonderheden, door Snuif opgetekend uit de „Gerechtelijke Protocollen van Stad en Landgericht Enschede”, op het Rijksarchief te Zwolle berustende. In de uitgave van de tweede druk van het boek van Dr. Benthem heeft Snuif een belangrijk aandeel gehad.

Veel heeft hij gepubliceerd in de Bundel van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, voor welke vereniging hij ook meermalen lezingen hield, evenals voor de Oudheidkamer Twente. Snuif schreef voorts in tijdschriften in binnen- en buitenland; Tubantia heeft ook meermalen bijdragen van zijn hand mogen plaatsen.

In de laatste weken schreef, naar men weet, de heer Snuif van veel historische kennis getuigende artikelen over oude erven in Enschede en Lonneker. Een vraagbaak voor veel mensen was hij op oudheidkundig gebied. Hij lichtte steeds gaarne in: één der eigenschappen van deze man was zijn grote hulpvaardigheid; Snuif was, wanneer men een beroep op hem deed, nooit iets te veel. Aan een werkzaam leven, dat veel betekenis heeft gehad, werd onverwacht een in grote kring betreurd einde gesteld.

Na een korte ziekte overleed de Twents historicus Cornelis Jan Snuif zaterdagavond 14 december 1929 op 57-jarige leeftijd te Enschede.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/snuif_cornelis_jan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)