stichting_mobiele_artillerie

Stichting Mobiele Artillerie ontstond begin jaren 90 naar het idee van een groep verzamelaars om de krachten te bundelen en zich samen in te zetten om materieel, dat ooit gebruikt is door de Nederlandse Artillerie Instellingen, samen te brengen. De gezamenlijke collectie werd onder één noemer bijeen gebracht waarop de Stichting Mobiele Artillerie (SMA) opgericht.

Al snel kwam de SMA in contact met de Afdeling Beproevingen (AB) in Zaandam. De SMA ondersteunde de AB en daarbij bovendien het korps Gele Rijders van de Koninklijke Landmacht bij diverse ceremonies. Na verloop van tijd werd de collectie zo omvangrijk dat de SMA onderdak zocht omdat zij uit hun voegen barsten. In 1995 is de SMA in gesprek gegaan met de AB om te kijken of de SMA onderdak kon krijgen bij de AB op het Hembrugterrein. Destijds stond adjudant Mostert hier positief tegenover maar mocht er niet alleen over beslissen. De SMA werd uiteindelijk toestemming verleend door de toenmalige minister van Defensie Joris Voorhoeven en met zijn goedkeuren in 1995 gebouw ‘L2’ te betrekken.

Ceremoniële voertuigen

Jarenlang onderhield de SMA daar de eigen collectie en pleegde onderhoud gedaan voor derden, dat overigens nooit een commerciële basis kende. Veel militaire musea maakten dankbaar gebruik van de kennis en kunde van de stichting. Het was een continu komen en gaan van voertuigen en stukken. Defensie gebruikte het materieel van de stichting voor diverse ceremonies en festiviteiten. De stichting restaureerde ook kosteloos voertuigen en stukken voor de diverse musea waaronder het tegenwoordige Nationaal Militair Museum (NMM)). Het NMM was en is kind aan huis bij de SMA. Ook de ceremoniële voertuigen en kanonnen van de Gele Rijders zijn geruime tijd bij de SMA in onderhoud geweest

De relatie met het NMM is tijdens de verhuizing van het Legermuseum vanuit Delft naar het NMM in Soesterberg steeds hechter geworden. Alle voertuigen die in het nieuwe NMM staan zijn door de stichting gerestaureerd. De stichting is dan ook bijzonder trots op het resultaat en de waardering van het NMM is enorm, zij willen de band met SMA zeker in de toekomst niet verliezen. SMA is daar terughoudend in zijn omdat het verblijf op het Hembrugterrein nog steeds geen definitief karakter heeft.

Doelstelling

De doelstelling van de SMA is het bewaren, conserveren en restaureren van militair erfgoed dat in relatie staat met het Korps Rijdende Artillerie van de Koninklijke Landmacht. Dit houdt in dat de stichting voertuigen, artilleriestukken en aanverwante objecten in een optimale presentabele staat probeert te houden of te maken zodat zij voor publiek tentoongesteld kunnen worden. Daarnaast probeert de stichting haar collectie volledig inzetbaar te houden. Dus de voertuigen uit de collectie rijden en de wapens worden werkend gehouden.

De meesten (artillerie)stukken in de collectie zijn niet te koop en worden door schenkingen en ruilen met officiële musea verworven. De stichting heeft een wapenvergunning om alle objecten legaal op haar terrein te hebben. De reden om voor de stichting vreemde stukken voor musea te restaureren is dat er op die manier tevens een mogelijkheid bestaat om nieuwe, ontbrekende, collectiestukken toe te voegen aan de collectie van de SMA.

Op de website van SMA is veel informatie beschikbaar over de activiteiten van Stichting Mobiele Artillerie.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stichting_mobiele_artillerie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)