Haarlem, 1907 - Zaandam, 1984

Antonius (Toon) Stoffels, raadslid en wethouder in Zaandam voor de PvdA. Toon Stoffels sloot zich op 18-jarige leeftijd aan bij de SDAP. Direct na de oorlog werd hij actief in de toen opgerichte PvdA, terwijl hij zich ook inzette voor de Gezinszorg en de Zaandamse Gemeenschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandamse Gemeenschap, Stichting

Overkoepelende stichting van sociale en culturele verenigingen en organisaties in Zaandam, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. Zoals onder het trefwoord Gemeenschap is aangegeven, ontstond na de bevrijding in 1945 in vele gemeenten de behoefte om de in de bezettingsjaren gegroeide nieuwe gemeenschapszin om te zetten in een vaste samenwerking van de sociale en culturele verenigingen en organisaties.
. In 1949 kwam hij voor de PvdA in de Zaandamse gemeenteraad.

Hij bleef raadslid tot de opheffing van Zaandam per 31 december 1973 en was geruime tijd fractievoorzitter en vanaf 1968 wethouder. Stoffels was voorstander van de samenvoeging tot Zaanstad, maar was nadien kritisch op het resultaat. In 1968 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in 1973 ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van Zaandam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stoffels.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)