Assendelft, 23 juli 1926 - Assendelft, 3 januari 2009

Cornelis Johannes (Cor) Waij, echtgenoot van Wilhelmina Maria Betjes, lid van Provinciale Staten voor het CDA, voormalig directeur van de Samenwerkende Kruisverenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKruisverenigingen

Door particulier initiatief ontstane organisatie voor gezondheidszorg, aanvankelijk alleen voor de thuisverpleging van zieken, uitgegroeid tot instellingen met activiteiten op verschillende terreinen van de eerstelijns zorg.

De plaatselijke (nu overwegend regionale) kruisverenigingen zijn sinds 1988 landelijk gebundeld in de Nationale Kruisvereniging. Voordien waren alle lokale organisaties lid van de Provinciale Kruisvereniging Noord-Holland. Door schaalvergroting (het aanva…
, met voorts een aantal maatschappelijke functies. Cor Waij werd van 1958 tot 1977 secretaris/penningmeester van het Groene Kruis en van woningbouwverenigingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoningcorporaties

Verzamelnaam van wettelijk erkende woningbouwverenigingen en woningstichtingen. Deze instellingen houden zich bezig met het bouwen, beheren, verhuren en exploiteren van woningen.

In de Zaanstreek vond in Krommenie op 18 december 1907 de oprichting plaats van de eerste woningbouwvereniging: de Vereniging tot de bouw van woningen De Volkswoning. In de jaren daarop groeide het aantal woningcorporaties gestaag. Uit vorenstaande benamingen blijkt reeds, dat voor woningcorporaties…
Goed Wonen tot 1968, beide te Assendelft.

In 1970 werd hij voor de KVP in de gemeenteraad van Assendelft gekozen; hij maakte ook deel uit van het Ontwikkelingsschap Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOntwikkelingsschap Zaanstreek

Op 21 maart 1965 ingesteld bestuurlijk samenwerkingsorgaan van een aantal Zaangemeenten met het doel om door gemeenschappelijke regelingen het voorzieningenpeil te verbeteren. In feite was de oprichting van het schap de voornaamste stap op de weg tot de vorming van Zaanstad. De instelling was het gevolg van een in 1964 aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen verstrekte opdracht. Dit instituut had de Commissie Belinfante, genoemd naar haar voorzitter samengeste…
. In 1974 werd hij lid van Provinciale Staten voor het CDAplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigChristen Democratisch Appel

Al geruime tijd voor 1977 bestond binnen de confessionele partijen in Nederland de wens om tot nauwere samenwerking te komen. Een onderzoek wees in 1965 reeds uit dat de helft van de gemeenten een gezamenlijke verkiezingslijst van de
en voorzitter van de CDA-afdeling Zaanstad tot 1978. In 1977 werd Waij, tot dan werknemer van Aholdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAhold nv, Koninklijke

Het laatste Ahold-logo De naam Koninklijke Ahold werd gevoerd tot 23 juli 2016, daarna werd Ahold Delhaize de handelsnaam als primaire detailhandelsorganisatie, die levensmiddelen en andere consumentenproducten verkoopt via winkelketens in Nederland als
, directeur van de Samenwerkende Kruisverenigingen tot 1987.

Na het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd maakte hij deel uit van een aantal besturen, zoals van de Johannes Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJohannes Ziekenhuis

Sinds 1969 de naam van het voormalige, oorspronkelijk roomskatholieke, ziekenhuis Sint Jan. De Sint Jan ontstond officieus al in 1925 uit een combinatie van roomskatholieke wijk- en ziekenverpleging, uitgeoefend door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph uit Heerlen in een pand aan de Oostzijde te Zaandam. In 1925 werden daar twintig zieken opgenomen met 1173 ligdagen, terwijl de zusters 5000 huisbezoeken (prijs: 10 cent per bezoek) aflegden. In 1927 werd besloten een nieu…
, van Stichting Verpleegtehuizen Zaanstreek en van de Raad van Toezicht van De Heelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeel, de

nalezen

De Heel, middelgroot ziekenhuis (500 bedden) met een functie voor de gehele Zaanstreek, ontstaan uit een fusie tussen het Johannes- en het Juliana-ziekenhuis, sinds 1987 geheel voltooid en gevestigd aan de Koningin Julianaweg te Zaandam.

In 1974 leidden onderhandelingen tot het besluit het confessionele Rooms-Katholieke Johannes-ziekenhuis en het algemene Juliana-ziekenhuis samen te voegen. Beide hadden een voorgeschiedenis die leidde tot afzonderlijke nieuwbouw in respec…
.

De Bridgeclub B.C. Assendelft organiseert iedere zomer wedstrijden om de Cor Waij Bokaal.

Cornelis Johannes Waij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en drager van de zilveren penning van de provincie Noord-Holland.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/waij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)