Zaandijk, 23 mei 1818 - Koog aan de Zaan, 08 januari 1892

Hendrik Sweepe jr. bezat op Zaandijk een bakkerij waaruit later Goedhart suikerwerken ontstond en was sedert 1848 voorlezer en vanaf 1864 diaken bij de Doopsgezinde Gemeenteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
. Toen hij op 8 januari 1892 op 73-jarige leeftijd overleed werd uit de nalatenschap voor f 60.000 aan legaten uitgekeerd.

De burgerlijke gemeente Koog aan de Zaan ontving f 10.000 om uit de rente de graven van zijn vrouw, zijn dochter Johanna Elisabeth en hemzelf te onderhouden. Daarnaast ontving de gemeente een woonhuis en een bedrag van f 20.000 om een nieuw gemeentehuis te bouwen aan de Raadhuisstraat 86.

De Doopsgezinde Gemeente werd enig erfgenaam. Zij ontving f 137.137 met de verplichting om uit de nalatenschap te bouwen en te onderhouden: 'een geheel nieuwe Inrichting of Stichting voor de opname tot verpleging, opvoeding en opleiding der ouderloze kinderen of wezen in onze gemeente, tevens ingericht voor de opname, verzorging en verpleging van bejaarde lieden, bestedelingen of éénlopende personen onder de behoeftige gemeenteleden. Grootte niet minder dan 25 wezen en l0 bejaarden. In de gevel te beitelen: Johanna Elisabeth's Nagedachtenis toegewijd aan de Doopsgezinde Gemeente van Koog en Zaandijk'.

Op een stuk grond aan de Schipperslaan bouwde men in 1698 het weeshuis dat tot 1911 als zodanig in gebruik bleef. In dat jaar werd een nieuw gebouw betrokken en vonden wezen en ouderen onderdak in de Johanna Elisabeth Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJohanna Elisabethstichting

Voormalig tehuis te Koog voor ouderloze kinderen en bejaarden. De Johanna Elisabethstichting ontstond na de dood van Hendrik Sweepe (Zaandijk 1818-Koog 1892), die zijn boedel en een groot geldbedrag naliet aan de Doopsgezinde Gemeente Koog-Zaandijk en voorts kreeg de gemeente Koog aan de Zaan een legaat waarvan het
, Lagedijk 41 te Koog aan de Zaan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/sweepe_hendrik.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)