sylvia

Aangenomen naam van Bianca Grafin Beck-Rzikowski, een adellijke helderziende die in 1930 meende de in Zaandam begraven schat van zeerover Claes Compaen te kunnen aanwijzen. De bewering van deze fantasierijke gravin leidde er toe dat het (armlastige) gemeentebestuur van Zaandam op 16 april 1930 een concessie verleende aan de Duitser Hans Langhirt om bij de Zuiddijk naar de vermeende schat te graven. De helft van de opbrengst zou de gemeente toevallen.

Door werkloze grondwerkers is langdurig gespit, zonder resultaat. Weliswaar werd een kistje opgegraven met minuscule restjes goud en zilver, maar dat was door een 'practical joker` neergezet. Allerlei gelukszoekers hebben geprobeerd de gemeente te adviseren, de plaatselijke en landelijke pers besteedde veel aandacht aan het jarenlange spitwerk. Dat heeft namelijk nog tot 1932 geduurd. Met uitzondering van het gemeentebestuur en de schatgravers zelf werd er nogal lacherig over het begraven fortuin gedaan, zelfs toen achteraf bleek dat enkele leveranciers met onbetaalde rekeningen bleven zitten.

Louis Davids schreef een cabaretliedje over de schatgraverij.

  • sylvia.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/07/13 10:19
  • door jan