Amsterdam 6 september 1847 - Amersfoort 10 juni 1916

Vrijzinnig-hervormd predikant te Assendelft aan het einde van de 19e eeuw, die zich op verschillende wijze in de politieke ontwikkelingen mengde. Zonder zelf een raads-, staten- of kamerzetel te ambiëren stelde hij zich als radicaal liberaal op tegen het socialisme. Hij trad op bijeenkomsten in debat met bijvoorbeeld Ferdinand Domela Nieuwenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDomela Nieuwenhuis, Ferdinand

Amsterdam 31 december 1846 – Hilversum 18 november 1919

Nederlands socialist, feitelijk leider van de in 1881 opgerichte Sociaal Democratische Bond.

Van 1870 tot 1879 was Domela Nieuwenhuis Luthers predikant, achtereenvolgens in Harlingen, Beverwijk en Den Haag. Als zodanig bleek hij al een verklaard anti-militarist en een ijverig voorstander van de omstreeks 1870 ontstane internationale vredesbeweging. In 1879 trad hij uit de kerk en begon hij de uitgave van …
en schreef de brochure 'Socialistische nevelen weggevaagd. Een welmenend woord aan allen die arbeiden en denken' (Zaandijk 1884).

Externe link: BWSA

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/tenthoff.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)