Teer-, bitumen- en verfindustrie te Zaandam; aanvankelijk te Meppel en Amsterdam. Het bedrijf werd opgericht in 1885 door schipper Jentinus Touwen, die in Meppel, aanvankelijk vanaf zijn schip en later vanuit een nabijgelegen pand, handel ging drijven in 'kache1-, machine- en smeerkolen, briketten, sponturf en lange turf, klompen, borstelwerk en huishoudelijke artikelen'. Rond 1905 was het bedrijf uitgebreid tot een grossierderij in brandstoffen, carbolineum en asfalt-dakpapieren. Met een hondekar bezocht de oprichter smeden en timmerlieden in omliggende plaatsen om zijn waren te slijten. Zijn vrouw dreef de winkel en verkocht ook kruidenierswaren. In 1909 werd zoon Klaas in de zaak opgenomen.

Tussen 1909 en 1921 werd de winkel aan de kant gedaan en kreeg de zaak meer het karakter van een groothandel in brandstoffen en teerproducten. Dit resulteerde in 1921 in de verkoop van de afdeling brandstoffen en de vestiging van de afdeling teerproducten te Amsterdam, aanvankelijk aan de Westzaanstraat, later op het Realeneiland. L. Touwen werd in de zaak opgenomen, waarbij de naam veranderde in Firma Touwen & Co. De firma werd in 1933 omgezet in nv en later in bv. In 1933 traden J. en K. Touwen uit de zaak. L. Touwen werd commissaris. Directeur N. Touwen trad in 1965 in dienst van het bedrijf. Kort na de omzetting in nv werd overgegaan tot het fabriceren van hout-, ijzer-. steen- en betonbeschermingsproducten.

Na de Tweede Wereldoorlog werd voor de afdeling bitumenproducten een pand op het Prinseneiland gekocht. In 1953 kon het bedrijf de hand leggen op het pand 'De Drie Gekroonde Haringen' aan de Vierwindenstraat te Amsterdam. In 1968 werden de aandelen van Touwen 8e Co overgenomen door Nebiprofa (Nederlandse Bitumenproducten Fabrieken) bv te Hendrik Ido Ambacht, een fabrikant van rioleringsverven en afdichtingsmaterialen. In het begin van de jaren '70 werd te Rotterdam een bestaand teer- en bitumenbedrijf overgenomen, dat als filiaal dienst ging doen. Dit filiaal werd medio 1985 opgeheven, waarna de activiteiten door Touwen Zaandam werden voortgezet.

In 1984 verhuisde het bedrijf naar Zaandam waar een deel van de voormalige Koek- en Beschuitfabriek Hilleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeschuitfabrieken

Zie: Beschuit Ten onrechte wordt soms verband gelegd tussen de Beschuitbakkerij in Wormer en Jisp in de 17e en 18e eeuw en de Zaandamse beschuitfabrieken die rond de laatste eeuwwisseling tot stand zijn gekomen. Dat verband bestaat niet. De fabrieksmatige vervaardiging van tafelbeschuit ontstond bijna 150 jaar na de teloorgang van de scheepsbeschuitbakkerij en was daarvan niet de voortzetting. Hoewel ook Albert Heijn (Zie:
aan de Oostzijde werd gekocht en betrokken. In 1986 werd de totale productie-afdeling door een brand verwoest; dit leverde een schade op van f 3 mln. Het pand werd geheel herbouwd en in 1987 weer in gebruik genomen. Touwen & Co bv houdt zich bezig met zowel fabricage van als handel in alle voorkomende teer-, bitumen en verfproducten. Het bedrijf richt zich landelijk voornamelijk op de Doe-Het-Zelfmarkt, maar gedeeltelijk ook op de professionele markt: scheepswerven, aannemers, schilders en dergelijke. Bij het bedrijf waren in 1990 35 personen in dienst en de omzet bedroeg f 12 mln.

Tenco

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/touwen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)