Teer-, bitumen- en verfindustrie te Zaandam; aanvankelijk te Meppel en Amsterdam. Het bedrijf werd opgericht in 1885 door schipper Jentinus Touwen, die in Meppel, aanvankelijk vanaf zijn schip en later vanuit een nabijgelegen pand, handel ging drijven in 'kachel-, machine- en smeerkolen, briketten, sponturf en lange turf, klompen, borstelwerk en huishoudelijke artikelen'.

Rond 1905 werd het bedrijf uitgebreid met een grossierderij in brandstoffen, carbolineum en asfalt-dakpapieren. Met een hondekar bezocht de oprichter smeden en timmerlieden in omliggende plaatsen om zijn waren te slijten. Zijn vrouw dreef de winkel en verkocht ook kruidenierswaren. In 1909 werd zoon Klaas in de zaak opgenomen.

Na de eeuwwisseling kreeg de zaak ook meer het karakter van een groothandel in brandstoffen en teerproducten. Dit resulteerde in 1921 in de verkoop van brandstoffen en teerproducten te Amsterdam, aanvankelijk aan de Westzaanstraat, later op het Realeneiland. L. Touwen werd in de zaak opgenomen, waarbij de naam veranderde in Firma Touwen & Co. Deze werd in 1933 omgezet in een nv en later in een bv. In 1933 traden J. en K. Touwen uit de zaak. L. Touwen werd commissaris. Directeur N. Touwen trad in 1965 in dienst van het bedrijf. Kort na de omzetting in een nv werd overgegaan tot het fabriceren van hout-, ijzer-, steen- en betonbeschermingsproducten.

Na de Tweede Wereldoorlog werd voor de afdeling bitumenproducten een pand op het Prinseneiland gekocht. In 1953 kon het bedrijf de hand leggen op het pand 'De Drie Gekroonde Haringen' aan de Vierwindenstraat te Amsterdam. In 1968 werden de aandelen van Touwen & Co overgenomen door Nebiprofa, de Nederlandse Bitumenproducten Fabrieken bv te Hendrik Ido Ambacht, een fabrikant van rioleringsverven en afdichtingsmaterialen. In het begin van de jaren '70 werd te Rotterdam een bestaand teer- en bitumenbedrijf overgenomen, dat als filiaal dienst ging doen. Dit filiaal werd medio 1985 opgeheven, waarna de activiteiten door Touwen Zaandam werden voortgezet.

In 1984 verhuisde het bedrijf naar Zaandam waar een deel van de voormalige Koek- en Beschuitfabriek Hilleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeschuitfabrieken

Zie: Beschuit Ten onrechte wordt soms verband gelegd tussen de Beschuitbakkerij in Wormer en Jisp in de 17e en 18e eeuw en de Zaandamse beschuitfabrieken die rond de laatste eeuwwisseling tot stand zijn gekomen. Dat verband bestaat niet. De fabrieksmatige vervaardiging van tafelbeschuit ontstond bijna 150 jaar na de teloorgang van de scheepsbeschuitbakkerij en was daarvan niet de voortzetting. Hoewel ook Albert Heijn (Zie:
aan de Oostzijde werd gekocht en betrokken. Twee jaar later verwoestte een uitslaande brand de totale productie-afdeling; dit leverde een schade op van f 3 mln. Het pand werd echter geheel herbouwd en in 1987 weer in gebruik genomen. Touwen & Co bv houdt zich bezig met zowel fabricage van als handel in alle voorkomende teer-, bitumen en verfproducten. Het bedrijf richt zich landelijk voornamelijk op de Doe-Het-Zelfmarkt , maar gedeeltelijk ook op de professionele markt: scheepswerven, aannemers, schilders en dergelijke. Bij het bedrijf waren in 1990 35 personen in dienst en de omzet bedroeg f 12 mln.

In 2019 gaf de directie te kennen voorbereidingen te treffen naar elders te willen verhuizen. Directeur Bras gaf aan geen heil in de toekomst te zien aan de Oostzijde met het oog op toekomstige woningbouw in de nabijheid van zijn fabriek. Touwen & Co, bekend van het merk onder de naam Tenco, gebruikt immers stoffen die bij eventuele brand extra risico voor de buurt opleveren. Bovendien zou de fabriek op de huidige locatie niet meer kunnen uitbreiden. Binnen de Zaanstreek zag Bras na enig onderzoek geen mogelijkheden voor het bedrijf vanwege de peperdure industriegrond in de Randstad.

Uiteindelijk ging de voorkeur uit naar Flevoland waar het bedrijf met 24 personeelsleden in Zeewolde haar vleugels uitsloeg.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/touwen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/03/09 13:15
  • door zaanlander