tuinhuizen

Al in de 17e eeuw kwamen tuinhuizen in de Zaanstreek voor. Op een tekening van Cornelis Pronk uit 1728 staat zo'n bouwwerkje zuidelijk van de Zaandijker kerk. Volgens een bestek van het predikantenhuis te Westzaan (1733) moest het bestaande tuinhuis naar het achtererf worden verplaatst. Adriaan Loosjes, Adriaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLoosjes, Adriaan

Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767

Adriaan Adriaanszoon Loosjes, houtkoper, predikant aan de Fries Doopsgezinde gemeente te Westzaandam, vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave 's-Gravenhage 1968.
vermeldde in 1794 “dat de Lusthuizen (hier meestal Lugthuyzen geheeten) aan de Zaan en elders de Tuinhuizen (_..) getuigen van de spraakzaame Zomer-avonden in dat en andere Jaarsaizoenen, in gul onthaal gesleeten.' De tuinhuizen werden niet alleen voor ontspanning gebruikt, maar ze bezaten ook ruimten die als berging en als schuur dienst deden. Er zijn tamelijk veel van dergelijke luchttuinhuizen geweest, onder andere nog aanwezig bij Zuiderhoofdstraat 65 in Krommenie. De theekoepels op de Zaanerven dienden feitelijk ook als tuinhuis. Een curieus bouwsel was het voormalige tuinhuis van de familie Honig in Koog. Het stond in de nabijheid van molen Het Pink en had een dak in de vorm van dat van een Chinese pagode. Verreweg de meeste tuinhuizen zijn verdwenen. Bij de plannen voor renovatie van de Beeldentuinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeeldentuin

Een der laatst overgebleven Zaanse Overtuinen te Zaandijk. De Beeldentuin hoorde als overtuin aanvankelijk bij het pand Lagedijk 104, het latere raadhuis van Zaandijk. Toen de tuin een andere eigenaar kreeg werden de beelden met hun gezichten naar de woning van die koopman gedraaid. Als overtuin was (is) de Beeldentuin uitzonderlijk door de vijf grote witte beelden. die er in 1804 werden geplaatst. Kleinere tuinbeelden (sfera`s) in (over)tuinen kwamen vaker voor. De vijf beelden (Mo…
te Zaandijk is echter voorzien in de plaatsing van een historiserend te bouwen tuinhuis.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/tuinhuizen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)