Amsterdam, 24 november 1878 - Zaandam, 26 november 1955

Schrijfster en feministe, bekend onder het pseudoniem 'Famke'. Als 19-jarige werkte ze als boekhoudster op het bedrijf van haar vader, dat waterdichte materialen fabriceerde. Toen al hield zij zich bezig met het schrijven van publicaties voor De Telegraaf.

Op 27-jarige leeftijd trad zij in het huwelijk met Egbert Veenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeen, Egbert

Sneek, 24 januari 1880 - Purmerend, 19 oktober 1952

Egbertus Antoniezoon Veen, onderdirecteur van nv Koninklijke Verkade's Fabrieken, bestuurder van vele Zaanse organisaties en publicist. Egbert Veen trad, na een opleiding aan de openbare handelsschool en enkele betrekkingen, in dienst als correspondent bij nv Bakkerij de Ruijter van de firma Verkade & Comp. in 1905. Hier werkte hij zich op tot procuratiehouder en tenslotte onderdirecteur in 1936.
, onderdirecteur bij Verkade, en verhuisde naar Zaandam. Haar gezinsleven beschreef zij in een serie artikelen in het tijdschrift Zij, onder de titel Brieven van een huisvrouw. Later verschenen deze brieven ook in boekvorm, Het Zaansch Binnenhuisje, 1927, en Nieuw Zaansch Binnenhuisje, 1929, In 1930 schreef Alida Veen-Brons haar derde boek, Triomf van het huwelijk. Het jaar daarop werd onder haar leiding de Vereeniging voor Nieuw-Feministen opgericht die in 1937 weer werd opgeheven. Zij publiceerde ook vele gedichten.

Na het overlijden van haar echtgenoot was zij betrokken bij de oprichting van het E.A. Veen-fonds, ten bate van het doopsgezinde Broederhuis in Schoorl. In 1990 werd in de Zaandamse wijk Westerwateringplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWesterwatering

Woonwijk in Zaandam, westelijk van de spoorlijn. De wijk werd in vijf fasen aangelegd tussen 1985 en 1991. In de wijk staan 2775 woningen (7185 inwoners per l januari 1991), een winkelcentrum, een bejaardentehuis (met 92 aanleunwoningen), een kinderboerderij (door een televisie-actie in enige dagen tot stand gekomen), scholengemeenschap De Nieuwe Vaart (inclusief de 'Volleyhal') en een complex van lagere scholen.
een straat naar haar vernoemd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/veen_brons.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)