westerwatering

Woonwijk in Zaandam, westelijk van de spoorlijn. De wijk werd in vijf fasen aangelegd tussen 1985 en 1991. In de wijk staan 2775 woningen (7185 inwoners per l januari 1991), een winkelcentrum, een bejaardentehuis (met 92 aanleunwoningen), een kinderboerderij (door een televisie-actie in enige dagen tot stand gekomen), scholengemeenschap De Nieuwe Vaart (inclusief de 'Volleyhal') en een complex van lagere scholen.

De wijk kende in 1991 voor autoverkeer slechts één ontsluitingsweg, zuidelijk en op enige afstand van de wijk. Midden 1991 werd het voornemen bekend gemaakt aan de noordzijde een spoorwegovergang aan te leggen. In een deel van de wijk zijn de straten vernoemd naar Zaankanters uit het culturele leven.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/westerwatering.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)