Voormalige scheepswerf en machinefabriek aan de Noorddijk in Wormerveer.

Het bedrijf werd omstreeks 1880 op buitendijks land aan de Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaan

Belangrijkste waterloop in de Zaanstreek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Naar de meest aangenomen theorie ontstaan als veenstroom, een natuurlijke afwateringsstroom voor de naastgelegen veengebieden, in de loop der eeuwen geëvolueerd tot afwateringskanaal en belangrijke scheepvaartweg voor een groot deel van Noord-Holland. Waterstaatkundig wordt als de Zaan beschouwd: de ruim 10 kilometer lange waterloop tussen de dorpen Oost- en Westknollendam in het noorden en de
gesticht en groeide uit tot een vrij grote onderneming. Firmanten waren Dirk Vis en S.G. Timmers Verhoeven. Nadat Vis in 1900 overleed, werd de werf nog uitgebreid door onder meer de aankoop van de belendende oliemolen De Boerinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoerin, de

Oliemolen te Wormerveer. De windbrief werd gegeven in oktober 1691. Hij heeft gestaan aan de Noorddijk, ten noorden van de tegenwoordige oliefabriek De Tijd, en werd gesloopt in 1898.

molen oliemolen

oliemolen molen
, die werd gesloopt. In 1917 zijn grond en opstallen verkocht aan Wessanen nv, Koninklijkeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWessanen nv, Koninklijke

Houdstermaatschappij met groot aantal werkmaatschappijen in binnen- en buitenland. Door middel van de werkmaatschappijen produceert en verhandelt Wessanen voedingsmiddelen. Het hoofdkantoor van het oorspronkelijk volledig Zaanse bedrijf is gevestigd in Amstelveen; in Wormerveer is een vestiging. Wessanen is een der grootste ondernemingen in Nederland.
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/verhoeven.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)