vlietsluis

Voormalige sluis in de Assendelver IJ-dijk, aan het eind van de Nauwe Vlietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVliet

Naam van een water onder Assendelft, vroeger een meertje, dat door een smal riviertje in verbinding stond met de Vlietsluis en daarmee het Wijkermeer.

Het meertje werd wel het Wijde Vliet genoemd, het riviertje het Nauwe Vliet. Een 'vliet' een waterloop, stroom of rivier. Aan de Vliet stond in de late Middeleeuwen het slot van de heren van Assendelft. Over het ontstaan van het Wijde Vliet doet een volksverhaal de ronde. Beverwijk en Westzaan bouwden gelijk een kerk.
, tussen het schiereiland De Kaagplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaag, De

Voormalige buitendijkse polder in het Wijkermeer (de noordwestelijke uitloper van het IJ), behorend bij Assendelft. Met Kaag of Koog werd buitendijks land aangeduid.

In de huidige Wijkermeerpolder herinnert de naam Kagerweg nog aan dit gebied. De Kaag werd evenals de door verlegging van de zeedijk buitendijks geraakte polder
en de monding van de Kilplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKil, De

Watertje langs de Assendelver dijk, ten noordwesten van het dorp Assendelft, vroeger doorlopend tot Busch en Dam.

De Kil is een van de laatste overblijfselen van het Crommenije, dat was gelegen tussen de Assendelver Zeedijk en de Sint Aagtendijk en dat de Schermer bij Krommeniedijk verbond met het IJ (de Wijkermeer). Het watertje moet oorspronkelijk veel breder zijn geweest, maar slibde dicht en werd als vaarwater onbruikbaar. De naam Kil ontstond pas na de aanslibbing, die het gevolg …
. Deze 15e-eeuwse ontwaterings- en inlaatsluis werd eind 17e eeuw afgedamd en pas veel later gesloopt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vlietsluis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)