vlinder1

Meelmolen in Wormerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormerveer

Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. Het dorp kent een betrekkelijk korte geschiedenis; de eerste bewoning is ontstaan in de onmiddellijke nabijheid van het Zaan- of Wormerveer, een oud grafelijk veer naar Wormer, dat al in de 14e eeuw aanwezig was. Deze eerste paar huizen groeiden aanvankelijk zeer langzaam in zuidelijke richting langs de Zaanoever. Het gehucht werd 't Saen genoemd en maakte deel uit van de
en later Wormer, meestal De Zwart genoemd.

De molen werd gebouwd in 1586, en was ongetwijfeld een standaardmolen. Omstreeks 1630 werd hij vervangen door een standaard- of een wipmolen, die eerder aan de Heiligeweg in Amsterdam dienst had gedaan. Tussen 1655 en 1657 werd hij afgebroken van zijn standplaats ten noorden van de tegenwoordige werkplaatsen van Klinkenbergplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKlinkenberg

Zie: Genius Klinkenberg bv-Klinkenberg.
. En verplaatst naar Wormer.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vlinder1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)