voorpost

Arbeiders-weekblad voor de Zaanstreek en het Noorderkwartier van de SDAP, verschenen tussen 1901 en 1924 bij uitgever G.J. den Blanken Jassykoffstraat 37, Zaandam. De Voorpost werd begonnen door SDAP-propagandist mr. Maurits Mendels Nadat deze naar de Zaanstreek was gekomen concludeerde hij dat de bestaande bladen geen promotionele functie voor zijn partij konden hebben. Daarom zette hij de op zaterdagen verschijnende Voorpost op, waarin plaats werd geboden voor propaganda, commentaren, aankondigingen van vergaderingen en stakingen enz.

In 1903 werd de bij de Spoorwegstaking ontslagen Dirk Donia benoemd tot administrateur, hetgeen hij tot 1919, toen zijn wethoudersportefeuille verzwaard werd, zou blijven. Vooral onder leiding van J.E.W. Duijs kreeg het blad een behoorlijk grote populariteit in de streek, in de periodes voor verkiezingen steeg de oplage tot circa 1500 exemplaren.

De felle, dikwijls naar demagogie neigende, polemieken van Duijs genoten grote populariteit. Ter verluchting verschenen ook meermalen uit De Notenkraker overgenomen tekeningen in De Voorpost. Het blad werd in 1924, een jaar na het vertrek van Duijs, opgeheven.

  • voorpost.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/03/31 05:09
  • door zaanlander