walrusjacht

In het begin van de 17e eeuw op kleine schaal door Zaankanters bedreven jacht in de Noordse wateren. Vermeldingen hiervan worden vrijwel alleen door Hendrick Soeteboomplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSoeteboom, Hendrick Jacobsz.

Oost-Zaandam, 1616 - Zaandam 1678

ook wel: Soet, Zoet, of Zoeteboom

Hendrick Jacobsz. Soeteboom, eerste Zaanse geschiedschrijver; boekverkoper en uitgever. Naar Soeteboom is meermalen onderzoek gedaan, onder anderen door
en Jacob Honig Jansz. Jr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
gedaan. Uit hun aantekeningen blijkt dat in 1626 in elk geval twee schepen zijn uitgerust, met als schippers de Zaandamse broers Sybrandt en Claes Corneliszoon.

Zij voeren uit 'met 13 eters binnen boord', de walrussen werden gejaagd 'om der tanden wille, die altoos seer schoon en wit blijven'. De reis, waarschijnlijk geïnspireerd door eerdere Britse successen, liep min of meer op een fiasco uit, hoewel de broers wel een walvis wisten thuis te brengen. Van latere pogingen tot walrusjacht wordt nergens bericht.

Het is echter mogelijk dat bij de ijsvisserij (zie: Walvisvaart 1plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWalvisvaart

Vorm van scheepvaart, toegespitst op de vangst en verwerking van walvissen. De Nederlandse walvisvaart kende een bloeiperiode van 1614 tot 1770. Aanvankelijk was het monopolie in handen van de Noordse Compagnie. Na beëindiging van het aan hen verleende octrooi in 1642 konden andere reders, waaronder Zaanse, zich gaan ontwikkelen. Door toenemende concurrentie werden grotere gebieden geëxploiteerd en ontstonden mede daardoor nieuwe technieken, zoals ijsvisserij. In de Zaanstreek kwam …
en 6.1. De Zaanse Walvisredersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWalvisvaart

Vorm van scheepvaart, toegespitst op de vangst en verwerking van walvissen. De Nederlandse walvisvaart kende een bloeiperiode van 1614 tot 1770. Aanvankelijk was het monopolie in handen van de Noordse Compagnie. Na beëindiging van het aan hen verleende octrooi in 1642 konden andere reders, waaronder Zaanse, zich gaan ontwikkelen. Door toenemende concurrentie werden grotere gebieden geëxploiteerd en ontstonden mede daardoor nieuwe technieken, zoals ijsvisserij. In de Zaanstreek kwam …
) incidenteel ook op walrussen is gejaagd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/walrusjacht.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)