(Appingedam, 10 juni 1868 - Amsterdam, 15 juli 1931)

Oncko Egberdinus Cleveringa was burgemeester van Koog aan de Zaan van 1898 tot 1908. Hij begon zijn loopbaan in 1894 als ambtenaar bij de secretarie te Koog aan de Zaan, een jaar later gevolgd door een benoeming als gemeentesecretaris en in 1896 die tot gemeenteontvanger, welke functies door hem werden vervuld tot 1898. Op 2 november 1898 werd hij benoemd tot burgemeester van Koog aan de Zaan. Cleveringa stond bekend als minzaam in de omgang met anderen. Hij was enkele jaren kerkvoogd en daarna diaken van de Nederlands Hervormde Gemeente.

In 1905 werd een nieuw raadhuis in gebruik genomen dank zij een erfenis van Hendrik Sweepe jr. In december 1908 werd hij benoemd tot burgemeester van Weesp. In 1926 nam hij daar wegens gezondheidsproblemen ontslag.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/cleveringa_oncko.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 23:09
  • door jan