weverspad

Vroegere naam voor het Kramerpad, later Kramerstraat te Oostzaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzaandam

Voormalige naam van de bewoningsconcentratie ten oosten van de Zaan nabij de Dam, tot 1795 behorend tot de gemeente Oostzaan, tussen 1795 en 1811 min of meer een zelfstandige gemeente en sinds 1811 deel uitmakend van de stad Zaandam. Oostzaandam behoorde tot de
. Het Weverspad liep vanaf de Oostzijde het land in ter hoogte van de voormalige vermaning de Doofpotplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoofpot

Gebruikelijke aanduiding van een molen (bovenkruier) waarvan kap en wieken verwijderd zijn. Elders wordt zo'n onttakelde molenromp 'peperbus' genoemd.

De als Doopsgezinde Vermaning aan de Oostzijde 82 te Zaandam gebouwde achthoekige kerk, thans in gebruik bij het Apostolisch Genootschap, kreeg in verband met z'n vorm ook de bijnaam de Doofpot. De koepelkerk is naar eclectisch ontwerp in de jaren 1860-1861 ontworpen door de Zaanse stadsarchitect
. De naam was ontleend aan oliemolen De Weverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWever, de

Oliemolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit januari 1712. Hij heeft gestaan ten westen van de Gouw, achter het Kramerspad, en werd gesloopt in 1769.

oliemolen molen
, die tussen 1712 en 1769 aan het einde van het pad stond. Het pad was overigens ouder, ofschoon het eerst bekende reglementplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
pas van 1762 dateert. Van veel jonger datum zijn de Weverstraat in Wormerveer en de gelijknamige straat te Krommenie.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/weverspad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)