contelaar_jo_j._joco

Amsterdam, 2 juni 1899 -

Johannes Jacobus (Joco) Contelaar was de stamvader van voetbalvereniging QSCplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigQSC

QSC, voetbalclub uit Wormerveer, ontstaan in 1915 uit een fusie van de clubs Quick en Sparta, als Quick Sparta Combinatie. Voor de fusie opereerden deze twee clubs ieder afzonderlijk, elk op zijn eigen wijze. Eén ding hadden ze gemeen. Ze beoefenden hun sport beiden op hetzelfde terrein, het Zwarte Landje aan de Houtkade. In 2003 fuseerden QSC en
, vanaf de oprichting in 1915 was hij meer dan 50 jaar bestuurslid en daarvan tot 1966 meer dan 25 jaar voorzitter. Niet alleen werd hij tot erevoorzitter van QSC benoemd, maar ook verkreeg hij het ereburgerschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van Wormerveer en ontving hij een bondsonderscheiding van de KNVB. Dat Rood/wit het leven van de familie Contelaar volledig bepaalde, werd onderstreept bij het 50-jarig jubileum, toen ook mevrouw Marijtje Contelaar-van Veen in 1965 door de QSC-leden tot erelid benoemd werd.

Joco Contelaar richtte in april 1924 met K. Hart Assurantiekantoor Contelaar & Hartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigContelaar & Hart

Assurantiekantoor te Krommenie. Het kantoor werd opgericht in april 1924 door J.J. Contelaar & K. Hart en heeft sindsdien een gelijkmatige groei ondergaan. De oprichters traden in 1966 uit de vennootschap onder firma, die werd overgenomen door A. Hoekstra en C. Hart die in 1961 als vennoten intraden. De naam van het kantoor bleef ongewijzigd. Meer dan 50 % van de omzet, ca. f 5 mln. in 1991, werd verkregen doordat voor een aantal verzekeringsmaatschappijen als gevolmachtigde we…
te Krommenie op.

In 1948 gaf Contelaar een fotoboek uit als blijk van waardering inzake de medewerking aan de opvoeringen van QSC-revue 'Uitverkoop'.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/contelaar_jo_j._joco.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)