wormerland

Het gemeentewapen van Wormerland

Per 1 januari 1991 gevormde zelfstandige gemeente, ontstaan door samenvoeging van de eerdere gemeenten Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormer

Voormalige zelfstandige gemeente, die steeds is beschouwd als behorende tot de Zaanstreek maar - althans bestuurlijk sinds de jaren '80 voornamelijk op Waterland georiënteerd raakte. Het dorp verweerde zich eerder, in het begin van de jaren '70, met succes tegen de
Jispplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJisp

Tot 1991 zelfstandige gemeente, ten oosten van de Zaan, op de grens van Zaanstreek en Waterland. Het dorp is, gezien zijn verleden, te beschouwen als behorend bij de Zaanstreek. Jisp is met nog geen duizend inwoners verreweg het kleinste dorp binnen deze Zaanstreek. De buurtschap Spijkerboor behoorde bij de gemeente Jisp. Vóór 1940 was een groot deel van de inwoners voor wat hun inkopen betreft op Purmerend aangewezen. Dit kwam vooral door het ontbreken van voorzieningen in de eigen plaats…
en De Wijde Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWijde Wormer

Voormalig meer, in 1626, na een eerdere mislukte poging in 1624-'25, drooggemalen en sindsdien een waterschap, dat in de jaren '80 van de 20e eeuw bij de samenvoeging tot het waterschap De Waterlanden werd betrokken. De Wijde Wormer, met een oppervlakte van ongeveer 1514 hectare, is geheel omgeven door een ringvaart, aan de oostelijke zijde na de watersnood van 1825 afgedamd. In het noorden wordt het waterschap begrensd door het voormalige heemraadschap Wormer, Jisp en Neck, in het…
De samenvoeging werd een feit toen op 27 juni 1990 de Eerste Kamer de Wet Gemeentelijke Herindeling Waterland bekrachtigde, die eerder door de Tweede Kamer was aangenomen. In de dorpen zelf is vruchteloos actie ondernomen om het besluit tot schaalvergroting te voorkomen. Bij de samenvoeging was ook een klein gedeelte van Purmerend, langs het Noordhollands Kanaal, betrokken, terwijl een gedeelte van Jisp bij de gemeente Graft-De Rijp werd gevoegd. Wormerland had bij zijn ontstaan ongeveer 13.500 inwoners, waarvan ten naaste bij 11.300 in de voormalige gemeente Wormer, 900 in Jisp en 1340 in Wijdewormer.

De gemeente heeft een grote oppervlakte, 4400 hectare, en grenst aan Beemster, Graft-De Rijp, Zaanstad, Oostzaan, Landsmeer en Purmerend. Als burgemeester is J. Koppenaal benoemd, eerder burgemeester van Broek in Waterland en waarnemend burgemeester van Wijdewormer. Direct na de samenvoeging zijn verkiezingen gehouden die, na gedeeltelijke herstemming, tot de volgende zetelverdeling in de gemeenteraad leidden: Vier vertegenwoordigers van het CDA, twee van de PvdA, drie van de VVD, twee van Groen Links, twee van Gemeentebelangen en twee van D66, tezamen 15 raadsleden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wormerland.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/10 21:43
  • door jan