zaadhandel

Voor het vervoer van graan en zaden was de bodem van de schepen belegd met matten. Het Zaanse woord matschudding betekent 'afval'. Er werd het zaad mee aangeduid dat na de lossing tussen en onder de matten was achter gebleven. Dit afval werd dikwijls door de schippers verhandeld. Overigens kent het Zaans ook de uitdrukking matschudding maken, in de zin van 'drukte maken', of 'ruzie zoeken' om niets.

Gezien het grote aantal olie- en pelmolens en bedrijfstakken zoals stijfselmakerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStijfselfabricage

Belangrijke bedrijfstak in de Zaanse economie, reeds aan het einde van de 16e eeuw aanwezig; vanaf de tweede helft van de 19e eeuw ook in (stoom)fabrieken, waarvan Zetmeelbedrijven De Bijenkorf (ZBB) als belangrijke producent is overgebleven. De stijfselfabricage bestaat uit het produceren van zetmeel en de daarvan afgeleide producten (modificaties) voor het stijven van textiel uit zetmeelhoudende producten, als aardappelen, mais, rijst en tarwe. Stijfsel is de algemene benami…
en beschuitbakkerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeschuitbakkerij

Zie: Beschuit. Op deze plaats wordt uitsluitend de beschuitnijverheid te Wormer en Jisp behandeld, die gedurende de hele 17e eeuw, maar, zij het in mindere mate daarvóór, en daarna van aanzienlijke omvang was. Bij deze samenvatting van door anderen, maar voornamelijk door
, wekt het geen verwondering dat ook de handel in zaden (bijvoorbeeld kool-. lijn-, maan- en mosterdzaad, gerst, tarwe, maïs, hennepzaad, sla- en komkommerzaad, 'canarijzaad' en grote en kleine noten) tot bloei kwam. Vele Zaanse kooplieden hebben zich hiermee, geslachten achtereen, bezig gehouden. Een groot aantal pakhuizen in de streek was bestemd voor de opslag van zaden. Voor het vervoer ervan was de bodem van de schepen belegd met matten.

Het is niet doenlijk alle graan- en zaadhandelaren op te sommen. Zij importeerden uit vele landen en handelden daartoe op de beurs in Amsterdam. In 1849 werd echter, om de handel te stimuleren, in Zaandam een eigen korenbeurs geopend, waar behalve alle graan- en zaadsoorten ook boter, kaas en zelfs vee kon worden aangeboden. Deze beurs was aanvankelijk een groot succes, maar werd niettemin in 1870 gesloten.

Ook Wormerveer had een aantal jaren een graan- en zaadmarkt. De aanvoer van granen en zaden naar de Zaanstreek was omvangrijk. Zo werden in het Koger Polder Kanaal (zie: Kanaal- en Zaanverbindingmaatschappijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKanaal en Zaanverbinding Maatschappij

Onderneming van vooral Wormerveerse fabrikanten, die zich in 1849 gingen inzetten voor de verlenging van de Markervaart in noordelijke richting, zodat een verbinding tot stand zou komen tussen de Zaan en het Noordhollands Kanaal.
) in 1877 200.000 balen rijst en minstens 5000 last (van 3000 liter) lijnzaad overgeslagen. In volgende jaren steeg vooral de rijstaanvoer naar de haven in Zaandam, tot een hoogtepunt in 1908 van bijna 1.267.000 balen.

Zie ook: Economische geschiedenis 2.6.3plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800

2.1 Economische expansie l

Ondanks de stedelijke tegenwerking geraakte de economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1580 in een stroomversnelling. De periode 1580-1650 was een tijdperk van explosieve en veelzijdige uitbreiding van economische bedrijvigheid. Het was een tijd waarin het lot van de Zaanse economie onverbrekelijk verbonden werd met het lot van de Amsterdamse stapelmarkt. De Zaanstreek werd meegezogen in de voor…
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaadhandel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)