zaanse_ondernemersdag

De stichting Zaanse Ondernemersdag is op 6 februari 1989 opgericht op initiatief van de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, Vereniging Ondernemerskring Zaanstreek (OZ), Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) district Zaanstreek, Maatschappij voor Nijverheid en Handel (MNH) departement Zaanstreek, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreek en gemeente Zaanstad.

Het bestuur, onder voorzitterschap van Peter Wierenga, wordt in 2017 gevormd door afgevaardigden van De Maatschappij, de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Cornerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOndernemerssociëtet De Corner

Ondernemerssociëteit De Corner werd in 1984 opgericht door de toenmalige voorzitter van voetbalvereniging ZVV, Wim Onrust met als doelstelling een ontmoetingsplaats voor Zaanse ondernemers te creëren. De bijeenkomsten vinden plaats in clubgebouw 'De Corner' van ZVV op sportpark Poelenburg. Allereerst benaderde Onrust ondernemers van het nabij gelegen industrieterrein
, Junior Kamer Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJunior Kamer

Wereldomvattende 'leadership development'-organisatie van jonge mensen, die bereid zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden zowel in het bedrijfsleven, in overheidsdienst of het vrije beroep alsmede ook buiten de werkkring. Doelstelling is: de leidinggevende kwaliteiten van de leden op een hoger niveau te brengen door persoonlijke training en het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. Het laatste wordt gerealiseerd in de vorm van projecten (regionaal, nationaal en intemationaa…
, gemeente Zaanstad en ZON, het Zaans Ondernemers Netwerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaans Ondernemers Netwerk

Zaans Ondernemers Netwerk of ZON, opgericht in 2010, gevestigd te Zaanstad, voortgekomen uit MKB Zaanstreek en Ondernemend Zaanstreek (OZ), is een overkoepelend orgaan in de Zaanstreek dat staat voor een kansrijke ondernemersorganisatie. Het vertegenwoordigt 1200 leden en kent tien aangesloten verenigingen. Het ZON is aangesloten bij de landelijke vereniging MKB-Nederland en is actief op lokaal en provinciaal niveau.
.

In de loop der jaren heeft de Zaanse Ondernemersdag zich ontwikkeld tot een interactief netwerkevenement. Doelstelling daarbij is het ondernemerschap in een zo breed mogelijk perspectief te plaatsen. De Ondernemersdag vormt een brug tussen bedrijven en instellingen in de Zaanstreek en landelijke ontwikkelingen, meningen en visies. Jaarlijks wordt de Zaanse Ondernemingsprijs uitgereikt evenals sinds 2008 de Zaanse Startersprijs.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanse_ondernemersdag.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)